Lyssna på sidan Lyssna

Infrastruktur redo att återtas

I Sollefteå finns mycket av den militära infrastrukturen kvar på Hågesta. På området finns nästan 27 000 kvadratmeter som kan återtas och ställas i ordning för Försvarsmakten. Huvuddelen kan återtas väldigt snabbt.

Det handlar om kaserner med boende för ca 750 rekryter, kanslimäss, officersmäss, matsal, sjukvårdsbyggnad, teknikhus och förråd. Stor del av området kan återtas omgående. Ytterligare två kaserner kommer att vara tillgängliga för Försvarsmakten vid årskiftet 2021/2022 samt sommaren 2022.

I anslutning finns ett nästan 5 000 kvadratmeter stort motorområde
med teknikhus och spolhallar som invigdes i mitten av 90-talet. I närområdet finns gott om yta och redan detaljplanerade områden som snabbt kan användas för nybyggnation.

Skjutfält med gällande miljötillstånd

Tjärnmyrans övnings- och skjutfält är det största skjutfältet och ligger strax söder om kasernområdet i Sollefteå. Där finns också stora möjligheter att utvidga eller utveckla nya övningsområden. Direkt söder om Tjärnmyran ligger Stormyran, ett övningsområde som tidigare varit skjutfält. Tjärnmyran är med sin storlek är ypperlig för såväl grundutbildning som förbandsträning.


TJÄRNMYRANS ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT

 • 1 644 hektar
 • Fältet har miljötillstånd
 • Klassat som riksintresse
 • Skjutbana, 12 st skjutplatser för tunga vapen, rälsmålbana på 200 m, sprängplats, handgranatsbana, anpassat för stridsfordon
 • Enskild soldatutbildning med skarp ammunition för
  minst 200 soldater samtidigt
 • Stridsutbildning med skarp ammunition med förstärkt
  kompani
 • Skjutfältsexpedition med matsal (kompanistorlek),
  förråd och verkstad

STORMYRANS ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT

 • Ca. 1550 hektar
 • Ägs av Fortifikationsverket
 • Fältet har miljötillstånd
 • Har använts till stora förbandsövningar, kompanistridsskjutningar,