Lyssna på sidan Lyssna

Det nya regementsområdet tar form

Arbetet med det nya regementsområdet går snabbt framåt, och det blir stort…Idag möttes en rad inblandade aktörer såsom Länsstyrelsen, Trafikverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, kommunen till fjärrvärmebolag för att planera framåt

Målet med konferensen var att ge samtliga aktörer en samordnad bild av Försvarsmaktens planer samt inleda planeringsarbetet.Nu står det klart att regementsområdet kommer att bli stort och omfatta hela 60 hektar. Dessutom är det nu klart att regementet återvänder till historisk mark. Platsen, Piholmen, var plasten där regementet fanns placerad mellan 1899-1911.

Planer finns också för att omvandla den rosa byggnaden i området till ett regementsmuseum. Tidsplanen

Redan under 2022 kommer Fortifikationsverket att inkomma med en begäran om ändring av detaljplan för området. Under 2023 ska bygget projekteras och spaden ska ner i marken 2024. Området ska stå klart 2028/2029.

Planerar för 800 värnpliktiga

Uppdraget som Försvarsmakten lämnat till Fortifikationsverket och I 21 Regemente är att planera ett regementsområde för 800 värnpliktiga och 600 anställda! Det krävs politiska beslut av riksdag och regering för att regementet ska växa till 800 värnpliktiga och 600 anställda. Men att man redan nu planerar för en expansion är positivt för utvecklingen.