Lyssna på sidan Lyssna

Fortifikationsverket förvärvar fastighet

Fortifikationsverket har köpt 106 000 kvm av fastigheten Hågesta 3:115. Det är en del av det så kallade teknikhusområdet och består av hårdgjorda ytor samt ett antal kallförråd och skärmtak.

Förvärvet är en del av förberedelserna inför etableringen av ett regemente i Sollefteå.

Fortifikationsverket äger sedan tidigare Tjärnmyrans och Stormyrans skjutfält utanför Sollefteå. På myndighetens webbsida kommenteras nyheten så här,

– Det är positivt att vi nu utökar med ytterligare mark som blir en viktig pusselbit och skapar goda möjligheter i den fortsatta planeringen av det nya regementet. Tillsammans med Försvarsmakten tittar vi vidare på kort- och långsiktiga lösningar för att bidra till rätt förutsättningar för den kommande militära verksamheten i Sollefteå, säger Håkan Tano regionchef vid Fortifikationsverket.

Säljare är NP3 Fastigheter och köpeskillingen 13,75 miljoner kronor. Fortifikationsverket tillträdde den 1 juni 2021.

– Det är en bra fastighet för Försvarsmaktens behov. Med förvärvet kan vi ta ytterligare ett steg i rätt riktning vad gäller utbildning av en eller flera lokalförsvarsskyttebataljoner, hemvärnsförband och frivilligverksamhet i regionen, säger Johan Svensson, produktionschef vid Försvarsmakten.

Läs mer hos Fortifikationsverket. Länk till annan webbplats.