Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplan

Kommunfullmäktige i Sollefteå har fattat beslut om en handlingspan för att förenkla Försvarsmaktens etablering i Sollefteå kommun.

Handlingsplanen fokuserar på att såväl förenkla etableringen men också stötta Försvarsmakten i frågor som berör rekrytering, stöd till medflyttande och inflyttning.

Försvarsmakten ska prioriteras och få "en väg in"

Försvarsmaktens ärenden i kommunen ska ha mycket hög prioritet och ärenden som berör Försvarsmakten ska hanteras skyndsamt. Försvarsmakten ska få en väg in till kommunen som hjälper myndigheten att komma rätt och snabbt få ärenden beredda för beslut.

En särskild grupp av tjänstemän ska också tillsättas och vara dedikerade för Försvarsmaktens etablering. Frågor som berör mark, VA, miljö och övriga kommunala tillstånd ska snabbt beredas för beslut.

Jobbgaranti för medföljande

Sollefteå kommun ska inrätta en inflytningslots och jobbgaranti för medföljande. Medföljande make/maka ska om de själva önskar få stöd med att matchas mot lediga tjänster inom såväl ideell, offentlig som privatsektor. Medföljande ska ha erbjudits ett arbete inom 4 månader.

Dedikerad resurs för att stötta inflyttning

Vid en större etablering som Försvarsmaktens ska Sollefteå kommun ha en resurs som är dedikerad med att hjälpa till med inflyttning. Det kan handla om alltifrån hjälp med att hitta bostad, information om förskolor, skolor, föreningsliv och aktiviteter.

Rekrytering

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod för rekrytering till bristyrken. I vår region finns också en god rekryteringsbas med ca 250 000 invånare inom en 10 mils radie.

Redan nu har Sollefteå kommun identifierat ett 30-tal officerare i yrkesverksam ålder som är redo att återvända till aktivtjänstgöring i Försvarsmakten om myndigheten placerar verksamhet i Sollefteå.

Sollefteå kommun står redo att samarbeta och stötta Försvarsmakten i rekryteringsfrågor.

Tillgång till bostäder

Det kommunala bostadsbolaget, Solatum Hus och Hem AB och Näringslivsenheten ska arbeta för stötta inflyttare med att hitta lämpliga bostäder. Detta kan ske inom Solatums befintliga bestånd, nybyggnation, samarbete med lokala mäklare eller stöd med att hitta lämpliga byggbara tomter för den som vill bygga sitt drömboende.

Lokalt försvarsråd

Om Försvarsmakten önskar ska Sollefteå kommun medverka till att skapa ett forum för dialog mellan Försvarsmakten, allmänheten och andra lokala intressenter. Detta för att underlätta dialogen, stötta informationsflödet och snabbt kunna lösa frågor på lokalnivå.