Lyssna på sidan Lyssna

Överbefälhavaren på besök i Sollefteå

Överbefälhavaren i diskussion

Den 8 november var Överbefälhavare Micael Bydén på plats i Sollefteå för ett förbandsbesök på I 21 Västernorrlands Regemente. Besöket var generalens första besök i Sollefteå sedan invigningen av regementet i januari och det var ett späckat schema som gällde för dagen.

Efter att ha välkomnats av regementschef överste Jonas Karlsson genomförde han en rundvandring på det nuvarande regementsområdet och hann gå igenom allt från kaserner, utbildningslokaler och förråd till soldathem och regementsmatsal. Under förmiddagen fick han även en uppdatering om hur etableringen av I 21 Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår fortlöper.

Efter en snabb lunch mötte överbefälhavaren upp det 40-tal värnpliktiga som för tillfället genomför sin utbildning på I 21 i samband med en skjutövning på Tjärnmyran. När ljudet av de sista skotten tystnat passade han på att prata med de värnpliktiga som även fick möjlighet att ställa frågor, bland annat om general Bydéns egen väg från värnpliktig till överbefälhavare och frågor kring Sveriges kommande Nato-medlemskap och hotbilden från Ryssland.

– Jag hade önskat att jag inte skulle behöva prata i termer som krig i Europa men det är så läget ser ut i världen idag, konstaterar Bydén och tillägger att de stora satsningar på försvaret som genomförs i Sverige - och bland annat i Sollefteå - är nödvändiga mot bakgrund av det rådande världsläget.

– Därför är jag glad att se hur långt vi har kommit här på I 21. Vi behöver växa och utvecklas för att kunna utföra vårt uppdrag nu och i framtiden.

Han passade även på att fråga de värnpliktiga om deras tankar kring att fortsätta verka inom Försvarsmakten även efter utbildningen, en fråga som genererade ett flertal uppsträckta händer bland de uppställda rekryterna.

– De som genomför sin värnplikt är Försvarsmaktens framtid och det är avgörande att vi får behålla så många av de färdigutbildade soldaterna som möjligt. Därför gläder det mig att se att många redan överväger en fortsatt karriär hos oss och hoppas naturligtvis att andelen blir ännu fler under resans gång, säger han och tillägger att förbandsbesök är ett bra sätt att samla in synpunkter och idéer direkt från soldaterna i deras utbildning.

– Vårt bemötande och att utbildningen vi utför är relevant är viktiga delar för att vara en attraktiv karriärväg. Därför är det ovärdeligt att träffa värnpliktiga på plats och få ta del av deras tankar och åsikter direkt på plats.