Lyssna på sidan Lyssna

Jonas Karlsson ny chef för I21

Bild: Försvarsmakten

Den 17/6 blev det klart att Jonas Karlsson som blir chef över Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå.

Jonas Karlsson är väl insatt i förhållandena i området Sollefteå och Östersund då han startade sin militära karriär på Fältjägarregementet. Han har även internationell erfarenhet som chef för ett internationellt rådgivningsteam på den afghanska arméns ingenjörsskola 2013-2014. Han tjänstgör sedan några år tillbaka som chef för Hemvärnets stridsskola i Vällinge utanför Stockholm och tillträder officiellt i samband med etableringen tidigt nästa år.

Bidrar till Sveriges ökade försvarsförmåga

Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson är övergripande ansvarig för etableringarna och ska skapa förutsättningar för den totala tillväxten av den militära försvarsförmågan - som nu successivt sker mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. Ett långsiktigt arbete som kommer att sträcka sig över hela 2020-talet.

- De nya förbanden kommer att bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga genom att vi får en mer uthållig organisation, vi utbildar fler värnpliktiga och inte minst genom att vi får geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden, säger han.

- Förberedelserna inför etableringarna är i full gång och chefsutnämningarna är en viktig del i det arbetet, säger Johan Svensson, Försvarsmaktens produktionschef.

Intervju med Jonas Karlsson

Grattis till det nya uppdraget. Hur känns det att få vara med och bygga upp I21 igen?

Tack så mycket! Det känns oerhört hedrande, spännande och utmanande att få förtroendet att bygga upp Västernorrlands regemente och Fältjägarkåren.

Vem är blivande C I 21, Jonas Karlsson?

— Jag är smålänning, men har bott en tredjedel på tre olika ställen; i Småland, i Östersund och i Stockholmsområdet. Min militära bana började 1986 när jag ryckte in som värnpliktig på Fältjägarregementet i Östersund. Där blev jag kvar fram till nedläggningen, 2005. Under mina år i Östersund var jag med om att etablera ny utbildningsverksamhet på orten. När Militärhögskolorna inrättades i Sverige, 1998, medverkade jag till att bygga upp och starta den av högskolorna som placerades i Östersund. Det är en erfarenhet som gett mig god förståelse och kunskap i att bygga en organisation från grunden, säger Jonas Karlsson.

Hur beskriver du din ledarskapsstil

— Jag är en lyssnande chef som vill höra mina medarbetares synpunkter. Jag diskuterar gärna frågor med mina medarbetare för att landa i välavvägda beslut, säger Jonas Karlsson och vidareutvecklar:

— Jag är också en coachande chef som månar om mina medarbetare och intresserar mig för deras individuella styrkor. Det är min uppgift som chef att skapa rätt förutsättningar för att mina medarbetare ska förmå lösa sina uppgifter och leverera bäst resultat.

Vad är viktigast just nu. Vilka utmaningar och möjligheter ser du?

-Det viktigaste för mig, från det att jag får tillträde, är att få starta upp rekryteringsarbetet. Men innan dess kommer jag sätta mig in i det förarbete som Arméstaben och stödjande förband I 19 gjort. Jag behöver få en korrekt nulägesbeskrivning och sedan, med start i höst, ta över ledarskapet och driva utvecklingen i Sollefteå och Östersund, svarar Jonas Karlsson.

Vad kommer att hända nu närmast gällande återetableringen i Sollefteå?

Under sommaren kommer rekyteringsarbetet påbörjas för att kunna bemanna dels regementsstab såväl som utbildningsdelarna i Sollefteå och Östersund. Fortifikationsverket och Försvarsmakten kommer fortsätta med infraarbetet för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Själv kommer jag från 1/8 då jag lämnar min nuvarande tjänst få möjlighet att djupare sätta mig in förhållandena på de bägge orterna. Stort fokus kommer vara på rekryteringsarbetet

Är det något med uppdraget som du ser särskilt framemot?”

Att tillsammans med Sollefteå kommun, Östersunds kommun, andra lokala aktörer skapa bästa möjliga utbildningsförutsättningar för de värnpliktiga som ska utbildas så att Försvarsmakten kan tillväxa och öka försvarsförmågan i detta strategiskt viktiga område.