Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun gör plats för Försvarsmakten

Sollefteå kommun fortsätter att göra plats för återetableringen av I21 på Hågesta. Redan nu har skidgymnasiet tidigare än beräknat flyttat till nya lokaler samtidigt pågår ett arbete för att flytta på delar av verksamheten i kasern 1 för att göra plats för Försvarsmakten.

Januari 2022 kommer övriga elever att lämna Hågesta för att flytta in på Gudlav Bilderskolan. Det betyder att Sollefteå gymnasium går från att vara samlat på fyra ställen till enbart två, GB-skolan och Naturbruksgymnasiet på Skedom.

Planeringen för flytten pågår för fullt och de sista förberedelserna genomförs inför den stora flytten.

Eleverna kommer att flytta in till en av landets modernaste gymnasieskolor och det syftar inte bara till tekniken i klassrummen, öppna och fräscha undervisningslokaler osv. Utan också vad som finns ”i väggarna”. Nya och moderna klimatsystem innebär inte bara en mycket bättre arbetsmiljö än tidigare utan också sänkta driftkostnader av skolan.

Invigning 16 januari

Efter flytten av gymnasiet har Sollefteå kommun lämnat såväl Vita Villan som Kasern 1 och 3 på Hågesta. Försvarsmaktens målsättning är att det nya regementet ska invigas den 16 januari och att värnpliktiga ska börja utbildas i Sollefteå under hösten 2022. Hur Försvarsmaktens långsiktiga planering och lokaler ska se ut är dock inte klart ännu.