Lyssna på sidan Lyssna

Förpackningar och tidningar från verksamheter

Alla som har förpackningar är skyldiga att sortera ut dessa och det ska ske på den plats där avfallet uppstår. Från och med den 1 januari 2024 är den som har en förpackning som innehåller avfall även skyldig att se till att förpackningen skiljs från innehållet.

Förpackningar av glas, metall, plast och papp omfattas av producentansvar. Det innebär att producenterna är skyldiga att se till att förpackningarna kan återvinnas. Du som driver en verksamhet måste själv skapa ett kontrakt med en entreprenör som hämtar förpackningarna hos dig och kör dem till en mottagningsplats. Insamling av förpackningar från verksamheter är inte ett kommunalt ansvar utan sker helt utan kommunens inblandning.

Du som driver en verksamhet får inte lämna ditt förpackningsmaterial eller returpapper vid de återvinningsstationer som finns i kommunen. Dessa är avsedda endast för hushåll.

Från och med 2026 är producenterna skyldiga att se till att det finns en mottagningsplats i varje kommun, vilket det inte gör i dagsläget.

För mer information, besök Näringslivets producentansvar, NPA som finns länkat bland relaterad information.

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet som delar avfallsutrymme och behållare med boende i fastigheten kan fortsätta göra det även från 2024. En samlokaliserad verksamhet kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen.

Använd vår e-tjänst om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen.

Insamling av returpapper

Tidningar och returpaper omfattades tidigare av producentansvar. Men från och med 1/1 2022 är det kommunen som ansvarar för insamling av detta.

Som företagare kan du lämna tidningar och returpapper på kommunens tre återvinningscentraler samt på de obemannade återvinningsstationerna som finns på olika platser i kommunen.

I containern för tidning och returpapper kan du lämna:

  • Tidningar
  • Kontorspapper
  • Pocketböcker
  • Reklamblad
  • Magasin

Företag och flerbostadshus kan även mot en kostnad få hämtning vid fastighet. Kontakta då Allmiljö som hämtar tidningar och returpapper på uppdrag av kommunen.