Lyssna på sidan Lyssna

Matavfall från verksamheter

Under 2024 startar insamlingen av matavfall. Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla.

För företag innebär detta att utsortering ska ske i personalrum och både i kök och servering på exempelvis skolor och äldreboenden. Även affärer ska sortera ut matavfall och överbliven mat som inte sålts.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna kärl för matavfall (140 liter) att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall. Grundregeln är att ett brunt kärl ställs ut per kärl för restavfall (i storleken 370 eller 660 liter). Mindre företag som idag har ett 190-liters, eller mindre, kärl kommer att få ett tvådelat 240-liters kärl.

Till ägare av flerfamiljshus och företag kommer kommunen att tillhandahålla påsar i storleken 9, 22 och 45 liter. Även påshållare till 9-liters påsen kommer tillhandahållas. Vid behov av annan utrustning (t ex säckhållare till 45 liters säck) ansvarar kunden själv för införskaffandet. Vill man köpa egna säckar/påsar är det viktigt att dessa är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432.

För flerfamiljshus och verksamheter finns möjlighet att installera krantömmande behållare, mer information finns på sidan för underjordsbehållare. Krantömmande behållare bekostas av fastighetsägaren.

Läs mer på sidan för matavfallsinsamling.