Lyssna på sidan Lyssna

Verksamhetsavfall på Rödsta återvinningscentral

På Rödsta kan du som företagare lämna avfall sorterat på sorteringsrampen och även köra in avfall med lastbil till våra olika lämningsplatser.

När du lämnar avfall ska du väga ditt fordon vid infart och utfart samt ange vad det är du ska lämna. Du behöver ett kundnummer, ta kontakt med personalen på Rödsta så får du det.

Öppettider

VINTER - 1/11 - 30/4:
Måndag 07:00 - 18:00
Tisdag-fredag kl 07:00 - 15:45

SOMMAR - 1/5 - 31/10:
Måndag- tisdag 07:00 - 18:00
Onsdag-fredag 07:00 - 15:45

Extraöppet under 2024 kl 09:00 - 15:00:

 • 23/3
 • 20/4
 • 9/5
 • 25/5
 • 15/6
 • 10/8
 • 7/9
 • 5/10

Stängt 2024: 31/5 och 13/12 samt helgdagar

Att tänka på

Du som avfallslämnare/transportör ska veta vad du lämnar för att kunna registrera lasset på rätt avfallsslag. Vi kontrollerar lämnat avfall regelbundet. Ser vi att ett lass inte stämmer med det som angivits vid invägning klassar vi om det och du debiteras för rätt avfallsslag. Oftast gäller detta avfall som är invägt som brännbart, men visar sig innehålla även ej brännbart och metall. Då klassas det om till osorterat avfall som är dyrare.

Längst ner på sidan finns en broschyr med tips och information om vad du ska tänka på när du lämnar ditt avfall. Den finns även att hämta i tryckt format på Rödsta ÅVC.

Vid felsortering

Farligt avfall och el-avfall får inte blandas med annat avfall. Upptäcks sådant avfall debiteras en avgift för felsortering på 2730 kr/lass exklusive moms och lasset debiteras även efter avgift för osorterat avfall.

Avfall som får lämnas mot avgift

Vi tar emot en mängd olika avfall. Nedan ser du exempel på de vanligaste avfallsslagen. Se detaljerad prislista längst ner.

Vi tar emot en del farligt avfall från verksamheter, främst mindre mängder av vanligt förekommande avfall. Se prislistan längst ner eller kontakta Rödsta ÅVC för en förfrågan.

Behandlingsavgifter


Pris (exkl. moms) kr/ton

Bygg-, rivnings- och industriavfall


Sorterat brännbart bygg-, industri-, rivnings- och verksamhetsavfall

1442

Sorterat icke brännbart bygg-, industri-, rivnings- och verksamhetsavfall (får inte innehålla gips)

1903

Gips

1903

Osorterat bygg-, industri-, rivnings- och verksamhetsavfall

2774

Svårbehandlat verksamhetsavfall.
Tex träkonstruktioner, gummimattor, plast och slang som inte kan krossas.

2774

Blandat avfall ramp


Blandat verksamhetsavfall (sorterat på ramp)

1402

Blandat bygg- och rivningsavfall (sorterat på ramp)

1402

Trä


Trä för flisning

 473

Impregnerat trä

3081

Park- och trädgårdsavfall


Park- och trädgårdsavfall för flisning (exempelvis ris). Diameter max 25 cm.

445

Park- och trädgårdsavfall. Träd, stockar, grenar med diameter större än 25 cm.

1670

Stubbar

1670

Gröndelar för kompostering (exempelvis gräs, löv)

223

Avfall som får lämnas utan kostnad

Kostnadsfria avfall enligt nedan som lämnas på sorteringsrampen behöver inte vägas in. Det gäller även kyl, frys och vitvaror som lämnas på avsedd plats. Wellpapp och metallskrot som inte lämnas på sorteringsrampen ska vägas in.
 • Wellpapp
 • Förpackningar på ramp (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper). Endast mindre mängder i container med små inkasthål.
 • El-avfall
 • Kyl och frys
 • Tvätt och diskmaskiner
 • Lysrör
 • Ljuskällor (glöd- lågenergi, LED- och halogenlampor
 • Småbatterier och bilbatterier
 • Metallskrot
 • Personbilsdäck med och utan fälg
 • Brandsläckare, tömda eller med innehåll

Det här kan du inte lämna

 • Ensilageplast - hänvisas till Svepretur 0771 - 11 11 22
 • Fyrverkerier och smällare - hänvisas till Polisen 114 14 eller återförsäljare
 • Asbest - hänvisas till Högbergets avfallsanläggning, Kramfors 0612 - 803 91
 • Läkemedel och kanyler/annat stickade och skärande - hänvisas till privat entreprenör för hämtning
 • Vapen och ammunition - hänvisas till Polisen 114 14
 • Stora mängder förpackningar av plast, metall eller papper för återvinning - hänvisas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) eller privat entreprenör för hämtning.

Anvisningar för att lämna farligt avfall och el-avfall

Från den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret till Naturvårdsverket. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall (farligt avfall uppstår)
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Detta betyder att när du som företagare kommer till Rödsta ÅVC med farligt avfall ska du veta vad det är och hur mycket det är för att vi i vår tur som mottagare ska kunna rapportera det till Naturvårdsverket. Vi har också möjlighet att väga avfallet om det behövs.

Mer information finns på länkarna längst ned.

Gäller det el-avfall, som alltid klassas som farligt avfall, har El-Kretsen tagit fram ett system för att sköta registreringen. El-Kretsen är den organisation som på uppdrag av producenterna samlar in el-avfall och de som hämtar el-avfallet på Rödsta ÅVC.

Innan du kommer med ditt el-avfall till Rödsta ÅVC ska du skapa ett avlämnarintyg. Det gör du på denna sida: Skapa avlämnarintyg
Eller via El-Kretsens app "Verksamhetsavfall". Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där får du fylla i vilken typ av el-avfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Sedan visar du detta intyg för personalen på Rödsta ÅVC.