Lyssna på sidan Lyssna

Placering av sopkärl

Från och med den 1 mars 2024 kommer vi att tömma alla sopkärl för en- och tvåfamiljshus med nya sopbilar. Det innebär att ditt sopkärl måste placeras på ett lite annorlunda sätt än tidigare för att det ska gå att tömma.

Så här gör du:

  • Ställ kärlet med handtaget och hjulen in mot gården/tomten/diket
  • Placera kärlet plant och max 1,6 meter från vägen
  • Se till att det är fritt runt och mellan varje kärl
  • Minst 0,5 meter fritt runtomkring samt 4,5 meter ovanför
  • Kärlet ska vara placerat i gatunivå (ej på snöhög eller liknande)
  • Ställ gärna kärlet på uppfarten, inte framför postlådor och/eller staket
  • Snöröj runt och ovanpå kärlen - och sanda runtom
  • Förpacka avfallet väl så skräpar vi inte ner när vi tömmer ditt kärl