Lyssna på sidan Lyssna

Farligt avfall

I Sollefteå kommun finns fem miljöstationer. På dessa kan farligt avfall från hushållen lämnas utan kostnad.

Miljöstationerna finns på följande platser:

  • Rödsta återvinningscentral
  • Edsbackens återvinningscentral
  • Ramsele återvinningscentral
  • OK/Q8 Övergård
  • Kommunförrådet i Näsåker

Öppettider

Miljöstationerna vid OK/Q8 är öppna när bensinmacken är öppen. Övriga öppettider hittar du under respektive anläggningsöppettider.

Det här kan du lämna

  • Farligt avfall - t ex färg, lack, lim, lösningsmedel, kemikalier.
  • Spillolja och oljefilter
  • Småbatterier
  • Lampor (glöd-, led-, halogenlampor) och lysrör

Tänk på!

Lämna inte avfall, som inte ska lämnas här. Det leder till nedskräpning och extra kostnader för städning och omhändertagande.

Företag måste kontakta godkänd mottagare för hämtning av sitt farliga avfall. Det får inte lämnas i miljöstationen.