Lyssna på sidan Lyssna

Trafikregler och säkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Sollefteå genom att hålla hastigheterna och följa de lokala trafikföreskrifterna.

Lokala trafikföreskrifter

I trafikförordningen (1998:1276) finns alla regler för hur vi ska uppträda i trafiken. Det finns även lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som beslutas av Sollefteå kommun och länsstyrelsen.

Kommunen beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden, medan länsstyrelsen gör detsamma utanför tätbebyggda områden. De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i en rikstäckande databas (RDT) på Transportstyrelsens webbplats. Där kan du finna information om vilka trafikregler som gäller på just din gata.

Trafiksäkerhet​

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen består bl a av hastighetsdämpande åtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Åtgärder för att dämpa trafiken​

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en olycka.

  • Att bli påkörd av en bil som kör i 30 km/h överlever nio av tio personer. Det motsvarar ungefär ett fall från första våningen i ett hus.
  • Att bli påkörd av en bil i 50 km/h överlever endast två av tio personer. Det motsvarar ungefär ett fall från tredje våningen.

Kontakt