Lyssna på sidan Lyssna

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand. Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan du ha möjlighet att få riksfärdtjänst.

Färdtjänst Sollefteå

Du kan åka färdtjänst inom hela kommunen, måndag-fredag 05:00-23:00, lördag-söndag 06:00-23:00 och så många gånger du själv vill.

Resa till närliggande kommuner

För att åka över gränsen till närliggande kommuner eller för att resa i en annan kommun behöver du ett särskilt tillstånd som du kan få av din färdtjänsthandläggare.

Resa till och från Höga Kusten Airport

För att resa till och från Höga Kusten Airport behöver du inget särskilt tillstånd utan det räcker med ett vanligt färdtjänsttillstånd.

Hjälpmedel och egna barn under 12 år

Färdtjänst kan beviljas med taxi eller specialfordon med plats för rullstol. Du får ta med hjälpmedel som du behöver för att kunna resa. Har du minderåriga barn (under 12 år) får de resa med utan kostnad.

Ändrade regler för nattrafik från och med 1/5 2020

Sollefteå kommun erbjuder inte längre färdtjänst under vardagar kl. 23.00-05.00, lördagar och söndagar kl. 23.00- 06.00.

De nya reglerna beror till stor del på den länsgemensamma upphandlingen av färdtjänst.

Så ansöker du om färdtjänst

För att få tillgång till färdtjänst behöver du göra en ansökan hos färdtjänsthandläggare som utreder om du har möjlighet att få färdtjänst.

Riksfärdtjänst - resor utanför den egna kommunen

En resa med riksfärdtjänst betyder att du reser till en kommun, ort eller plats utanför Sollefteå kommuns färdtjänstområde.

Vid en resa med riksfärdtjänst kan du som är beviljad riksfärdtjänst få resa med buss, tåg, flyg, personbil eller specialfordon. Vilken typ av resa som blir aktuell för dig kommer att stå i ditt beslut.

Så ansöker du om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst görs för varje resa och du kontaktar färdtjänsthandläggare för att göra ansökan. För att resa med tåg eller flyg måste färdtjänsthandläggaren ha din ansökan senast 14 dagar innan avresedatum.