Lyssna på sidan Lyssna

Gräv- och schakttillstånd

Innan du ska gräva i allmän mark inom Sollefteå kommun måste du ansöka om schakttillstånd. Det kan röra sig om nedläggning av fjärrvärme, elkablar eller telekablar.

Du som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark har skyldighet att under projekterings- eller planeringsstadiet kontakta kommunen.

En dialog ska föras för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i planeringen.

Du som utför arbetet skall följa kommunens regler för grävning i allmän platsmark. Entreprenören ska stå för kostnaderna för åtgärderna.

E-tjänst om ansökan/anmälan av grävtillstånd Öppnas i nytt fönster.

Kontakt