Lyssna på sidan Lyssna

Trafiksäkerhetsråd

Sollefteå trafiksäkerhetsråd (TSR) har som mål att arbeta för en trafiksäker miljö i Sollefteå kommun genom att informera och ge ökad kunskap om trafiksäkerhet på alla nivåer. Rådet är även ett forum för utbyte av erfarenheter mellan kommunen som strategisk trafikplanerare och medlemsorganisationerna i rådet.

Uppgifter för ett trafiksäkerhetsråd kan vara:

 • Att vara rådgivande organ för trafiksäkerhet
 • Att utgöra en länk mellan allmänheten och myndigheterna
 • Finna detaljer i trafikmiljön som kan förbättras
 • Medverka vid genomförandet av trafiksäkerhetsarrangemang
 • Ta egna initiativ till arrangemang på arbetsplatser och i organisationer

TSR består av ett 20-tal föreningar, organisationer och myndigheter inom kommunen, rådet arbetar för att främja trafiksäkerheten inom hela kommunen. Som företrädare för medlemsorganisationen utses två representanter en ordinarie och en ersättare.

I detta råd träffas dessa representanter ca 4-5 gånger per år och de är företrädare för:

 • Polisen
 • trafikskolor
 • pensionärsorganisationer
 • organisationer för funktionshindrade
 • bussbolag
 • taxibolag
 • skoterklubbar
 • Sollefteå bilkårister
 • motororganisationer
 • IOGT-NTO
 • Röda Korset
 • Landstinget
 • Räddningstjänsten
 • Kommunen


För att få information och frågor om trafiksäkerhetsrådet och dess verksamhet kan kontakt tas med gatuingenjör Nils Modin, dessa förs sedan vidare till rådet och dess ordförande Anders Westin.

Kontakt