Lyssna på sidan Lyssna

Vägsamfälligheter

En vägsamfällighet eller vägförening är en förening som har ansvaret för underhållet av en eller flera vägsträckor. I Sollefteå kommun finns det cirka 120 vägsamfälligheter eller vägföreningar.

Vägsamfällighetens ansvar är att:

  • Hålla vägen i gott skick. Vägen ska vara minst 3 m bred och vara belagd med grus eller asfalt.
  • Snöröja vägen och ta upp sand på asfaltsbelagda vägar under våren.
  • Se till att vägkanterna och stödremsorna är i gott skick.
  • Underhålla diken och dikestrummor.

Bidrag till vägsamfällighet

En vägförening kan söka antingen statsbidrag eller kommunalt bidrag. Den kan söka underhållsbidrag och upprustningsbidrag hos Trafikverket eller underhållsbidrag hos kommunen. Du hittar mer om statsbidrag på Trafikverkets hemsida.

Riksförbundet för enskilda vägar (REV) driver de enskilda väghållarnas frågor och ger specialisthjälp inom lantmäteri, juridik, ekonomi och väghållning.​

Kriterier för bidrag​

Du ansöker om kommunalt bidrag till vägföreningen genom att fylla i blanketten och skicka den till kommunen. Där framgår även vilka kriterier som måste uppfyllas för att få bidrag för en vägsträcka.

Kontakt