Lyssna på sidan Lyssna

Parkering

bilar i parkering

I Sollefteå kommun är det gratis att parkera på alla allmänna parkeringsplatser. På vissa parkeringsplatser ska p-skiva eller motsvarande användas. Det framgår av uppsatta vägmärken vilka parkeringar det gäller. P-skiva kan köpas via kommunens medborgarservice.

Om inte annat anges får du parkera högst 24 timmar i sträck på samma plats. På mark som ägs av bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsregler

I trafikförordningen (1998:1276) finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna eller parkera. Det finns även lokala bestämmelser om parkering som är utmärkta med vägmärken.

På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om dessa parkeringsregler.

Parkeringsanmärkning

Q-security administrerar de parkeringsanmärkningar som utfärdas på gator och parkeringar inom Sollefteå stad. Om du anser dig ha fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen enligt Lag (1976:206) om felparkeringsavgift 9 §.

På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om hur du går tillväga för att betala eller överklaga en parkeringsanmärkning.

Kontakt