Lyssna på sidan Lyssna

Planerade projekt 2023

I översikten finns årets ombyggnader av vägar, gång- och cykelvägar samt parker. I den övre delen finns investeringsobjekt och på nedre delen beläggningsåtgärder.

Tiderna kan komma att revideras vid eventuella förändringar/ akuta åtgärder.

Ombyggnadsprojekt

Plats

Åtgärd

Start

Viadukten 1 Sollefteå

Stödmur

V. 17

Väg till Hallstaberget Sollefteå

Vägräcke

V. 20

Skarpskyttevägen Långsele

Urgrävning och isolering

V. 20

Högenvägen Näsåker

Urgrävning och isolering gata

V. 21

Kanalgatan Sollefteå

Stödmur

V. 21

Nipvallavägen Sollefteå

Urgrävning och isolering gata samt Gc-väg

V. 23

Gökvägen Näsåker

Urgrävning och isolering

V. 24

Strömsborg Sollefteå

Trappa och slänt

V. 35

Bro över Faxälven Ramsele

Broreparation, utreds


Bro över Rödstabäcken Sollefteå

Ny rörbro

Hösten


Beläggningsåtgärder 2023

Toppningar

Beläggningsunderhåll

V.23-24

Gärdesgatan/Prästgårdsvägen

Sollefteå

Nyläggning

V.20

Linjevägen Sollefteå

Nyläggning

V. 20

Gc-väg Långgatan-Slåttervägen Sollefteå

Nyläggning

V. 20

Kanalgatan Sollefteå

Nyläggning

V. 22

Wallindervägen Långsele

Nyläggning

V. 21

Gata Helgums skola

Nyläggning

V. 21

Kyrkvägen Näsåker

Infräsning makadam

V. 21

Smedjevägen Ramsele

Infräsning makadam

V. 20

Kyrkvägen Ramsele

Infräsning makadam

V. 20

Tingsvägen Ramsele

Infräsning makadam

V. 20

 

Kontakt