Lyssna på sidan Lyssna

Parkeringstillstånd

rörelsehindrad parkering märkning

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt resmål, exempelvis din arbetsplats eller bostad. Även du som inte kör bil på egen hand kan få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du som har stora svårigheter att gå en längre sträcka kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Det är gångförmågan som bedöms, inte om man har svårt att bära, svårt för att se eller om man går långsamt.
Du som inte kör bil själv utan är beroende av en förare kan i vissa fall beviljas parkeringstillstånd. Då krävs att du som rörelsehindrad inte kan klara dig självständigt, inte ens en kortare stund då föraren parkerar bilen.

Ansökan, beslut och överklagande​

  • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där den sökande är folkbokförd.
  • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på uppdrag av kommunstyrelsen.
  • Utfärdat parkeringstillstånd gäller i högst tre år.
  • Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.
  • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Övrigt angående ansökan

  • Ansökan kostar inget.
  • Ansökan ska kompletteras med ett foto och ett aktuellt läkarintyg.
  • Ansökan kan i vissa fall även behöva kompletteras med ett gångtest utfört av en legitimerad sjukgymnast.

Kontakt