Jobba hos oss

Med oss jobbar ca 2000 medarbetare och tillsammans gör vi skillnad för våra invånare och företagares vardag. Sollefteå kommun använder e-rekrytering via Offentliga jobb. Det är en webbaserad tjänst som används av många arbetsgivare.

Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb registrerar du dig på länken i relaterad länkar och skriver in dina uppgifter där. När du har lagt in dina uppgifter kan du enkelt söka alla utannonserade jobb hos Sollefteå kommun och även hos andra arbetsgivare som använder sig av Offentliga jobb.

 • Elevvärd/resursperson till Vallaskolan, åk 4-9
  Publicerad: 08 Jun 2023

  Vi söker en elevvärd/ resursperson till Vallaskolan. I rollen som elevvärd/ resursperson vid Vallaskolan arbetar du på uppdrag av rektor, elevhälsa och arbetslag. Tillsammans med skolans verksamma utarbetar du insatser i ett främjande och förebyggande syfte för enskilda elever såväl som för elevgru...


 • Handledare snickeri till Arbetsmarknadsenheten
  Publicerad: 07 Jun 2023

  Tjänsten innebär att du ansvarar för Arbetsmarknadsenhetens snickeri och de deltagare som finns där. Som handledare ska du planera, leda och fördela arbeten utifrån de uppdrag som finns och vara ett stöd för deltagarna. Tjänsten innefattar även att vara delaktig i det praktiska arbetet när så behöv...


 • Receptionistansvarig till Aquarena
  Publicerad: 01 Jun 2023

  I rollen receptionistansvarig på Aquarena är ditt främsta uppdrag att, tillsammans med dina kollegor, ge våra gäster en högklassig helhetsupplevelse. Som receptionistansvarig är du mittpunkten i denna upplevelse och bemöter alla proffsigt och med stor glädje. Rollen innebär främst receptionsarbete...


 • Grundskollärare åk 2 Näsåker skola
  Publicerad: 01 Jun 2023

  Som grundskollärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag F-3. Du ska kunna bedriva undervisning självständigt o...


 • Lärare i Svenska/Spanska Junsele
  Publicerad: 01 Jun 2023

  Vi söker nu en lärare som ska undervisa i ämnet Svenska och spanska till Junsele skola....


 • Gymnasielärare i samhällskunskap till vuxenutbildningen
  Publicerad: 31 May 2023

  Vuxenutbildningen i Sollefteå består av skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild vuxenutbildning. Vi söker en legitimerad samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Du kommer att ingå i ett arbetslag men mycket av ditt arbete bedrivs på p...


 • Systemförvaltare till Sollefteå kommuns Teknik- & serviceavdelning
  Publicerad: 30 May 2023

  I rollen som systemförvaltare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst av att svara för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem, främst LifeCare, inom huvudenheten vård & social omsorg. Samt införande av nya system eller moduler, support till användarna, omvärldsbevakning och behovsa...


 • Ramsele skola/modersmålslärare i Tyska
  Publicerad: 30 May 2023

  Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. Du kommer att arbeta på olika skolor med Ramseleskol...


 • Lärare till Vård- och omsorgsprogrammet
  Publicerad: 29 May 2023

  Undervisning inom yrkeskurser i Vård- och omsorgsprogrammet samt mentorskap för elever är prioriterade arbetsuppgifter liksom anskaffande av APL-plats och uppföljning av eleverna under deras APL-period. Du planerar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget utifrån kursplan och examensmål o...


 • Trä- och metallslöjdslärare till Öhn & Långsele skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Du kommer att undervisa i slöjd vid båda enheterna Öhn och Långsele skolor och anpassar lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. Ditt arbete innebär att inspirera och motivera eleverna mot målsättningen att alla ska nå kunskapsmålen, utvecklas som individer och att eleverna känner at...


 • Grundskollärare åk F-1 Helgums skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Lärarna arbetar som klasslärare. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. ...


 • Grundskollärare åk 5-6 Helgums skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Lärarna arbetar som klasslärare/ämneslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan....


 • Kostsamordnare till Måltidsservice
  Publicerad: 26 May 2023

  I uppdraget som kostsamordnare består dina främsta arbetsuppgifter av matsedelplanering för skola, förskola och äldreboende, detta gör du tillsammans med utvalda kockar inom våra olika kök. Du jobbar främst i, samt ansvarar för vårt kostprogram (Mashie och Hantera). Du ansvarar även för utbildning ...


 • Förskollärare till Barnens förskola
  Publicerad: 24 May 2023

  Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de...


 • Medarbetare till LSS-boende Hågestavägen
  Publicerad: 24 May 2023

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett individuellt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera d...


 • Förskollärare till Barnens förskola
  Publicerad: 24 May 2023

  Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de...


 • Systemtekniker till Sollefteå Stadsnät
  Publicerad: 17 May 2023

  I uppdraget som systemtekniker hos oss på Sollefteå stadsnät kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst att vara drift och förvaltning av verksamhetens IT-system som hanterar verksamhetens tjänster och flöden. Exempel på arbetsuppgifter: • Du kommer att arbeta med automatiserade plattformar ...


 • Biträdande rektor till Ramsele, Näsåker och Junsele
  Publicerad: 16 May 2023

  Som biträdande rektor vid västraområdet är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en läran...


 • Speciallärare till Vallaskolan, åk 4-9
  Publicerad: 12 May 2023

  Vi söker nu en speciallärare som: • vill arbeta på en skola som leder och inte följer utvecklingen • vill vara delaktig i kollegialt lärande • vill bidra med sin kompetens i skolans fortsatta utveckling Utifrån din profession ingår du i skolans strategiska elevhälsoteam och bidrar genom ett kons...


 • Ärendehandledare till Individ- och familjeomsorgen
  Publicerad: 11 May 2023

  Då vår trotjänare går i pension behöver vi rekrytera en ny ärendehandledare. För att möta allt ökande krav på vår verksamhet samt för att stärka vår verksamhetsidé där vi utifrån en systemisk grund aktivt arbetar med att lyfta fram människors egna styrkor, resurser och stötta förändring vill vi för...


 • Semestervikarier till Äldreomsorgen
  Publicerad: 02 May 2023

  Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och servic...


 • Lärare i energiteknik, förnybar energi samt vatten- och processkemi
  Publicerad: 11 Apr 2023

  Du kommer att undervisa i ovanstående kurser på teknikprogrammets fjärde år. Här ansvarar du för att enskilt och i samarbete med övriga lärare planera och bedriva undervisningen i aktuella kurser. Du ska kunna organisera och dokumentera ditt arbete självständigt. ...


 • Lärare i spanska till Ramsele skola
  Publicerad: 30 Mar 2023

  I tjänsten som lärare i spanska ansvarar du för att bedriva undervisning med tillhörande planering och bedömning. Tjänsten är ca. 40 % men kan ev. utökas enligt överenskommelse. Du ingår i arbetslagen för åk 6-9 och verkar för att ha en röd tråd i undervisningen och möta upp de krav och förväntning...


 • Semestervikarier till Funktionsstöd
  Publicerad: 06 Dec 2022

  Vi söker stödassistenter, stödpersonal och handledare till semestervikariat inom Funktionsstöd. Arbetsplatserna är: - Gruppbostäder i Sollefteå, Långsele och Junsele - Korttidsboende för barn och ungdom i Sollefteå - Boendestöd i Sollefteå - Daglig verksamhet - Boende inom socialpsykiatri i Solle...


Övrig information

Dina uppgifter lagras och hanteras enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.