Reglemente

Kommunens regelmenten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisningar för tillämpning av attestreglemente 2018-11-26.pdf 482.2 kB 2020-08-07 10.40
Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar, reviderad 2020-04-08 § 44.pdf 157.7 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Arkivreglemente, KF 2018-11-26 § 122.pdf 485.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Attestreglemente KF 2018-11-26 §123.pdf 233.1 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Funktionsrättsrådet, KF 2018-12-17 § 139.pdf 202.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Färdtjänst i Sollefteå kommun, KF 2020-06-22 § 53.pdf 46.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Jävsnämnden, KF 2019-04-29 § 37.pdf 41.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kommunala Pensionärsrådet KF 2019-05-27 § 81.pdf 59.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kravverksamhet KF 2015-11-30 § 152.pdf 31.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Krisledningsnämnd, KF 2019-12-16 § 180.pdf 66.4 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Näringslivsrådet, KF 2020-02-24 § 6.pdf 131.2 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Revisorerna, KF 2019-04-29 § 43.pdf 98.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Riksfärdtjänst, KF 2018-11-26 § 125.pdf 28.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Ungdomsdelegationen KF 2017-03-27 § 6.pdf 43.8 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Upphandling KF 2015-10-26 § 137.pdf 32.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Uppvaktningar, KF 2015-06-01 § 84.pdf 29.5 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Valnämnden, KF 2011-05-30 § 88 .pdf 33 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Överförmyndarnämnden, KF 2018-11-26 § 121.pdf 67.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente Kostnämnden Sollefteå 2019-2022.pdf 151.2 kB 2020-11-17 14.17
Reglemente - Landsbygdsråd, KF 2021-04-26 § 8.pdf 52.8 kB 2021-05-04 15.29
Reglemente - Kommunstyrelsen 2019-2022.pdf 106.3 kB 2021-05-07 13.59
Reglemente - Arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2019-2022.pdf 60.1 kB 2021-05-17 14.05

Kontakt