Lyssna på sidan Lyssna

Riktlinjer

Riktlinjer är dokument till grund för styrning av verksamheten. De utgör det ramverk som anger hur genomförande och åtgärder sker och berör olika områden. Kommunens riktlinjer beslutas av nämnd, det vill säga i de flesta fall av kommunstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer - För hälsa och friskvård KS 2009-01-13 § 10.docx.pdf Pdf, 77.8 kB. 77.8 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Rekryteringsförmåner 2018 KS 2018-01-09 § 3.pdf Pdf, 263.3 kB. 263.3 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Mot kränkande särbehandling KF 2018-10-09 § 166.pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Serveringstillstånd KS 2019-05-07 § 132.pdf Pdf, 403 kB. 403 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Elhandel KS 2019-09-03 § 195.pdf Pdf, 60.7 kB. 60.7 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Färdtjänst i Sollefteå kommun, KS 2020-05-05 §84.pdf Pdf, 72.3 kB. 72.3 kB 2020-08-07 10.40
Riktlinjer - Kommunägda skogen 2021-2030.pdf Pdf, 846.8 kB. 846.8 kB 2021-03-15 09.37
Riktlinjer - Mutor och jäv i Sollefteå kommun, KS 2021-11-02 § 178.pdf Pdf, 316.1 kB. 316.1 kB 2021-11-09 14.04
Riktlinjer - Distansarbete, KS 2021-11-02 § 180.pdf Pdf, 276 kB. 276 kB 2021-11-11 14.08
Riktlinjer - Barn och elevhälsa 2022-2024.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-11-21 09.31
Anvisning vid lån och användning av digitala verktyg för förtroendevalda 2022-2026.pdf Pdf, 406.6 kB. 406.6 kB 2023-02-21 09.32
Riktlinjer - Bygdeavgiftsmedel KS 2016-05-10 § 109.pdf Pdf, 109.1 kB. 109.1 kB 2023-03-29 13.59
Riktlinjer - Skolskjuts och dagliga resor 2022-01-01-2024-01-31.pdf Pdf, 336.7 kB. 336.7 kB 2023-05-03 11.13
Riktlinjer - Ersättning vid skada på skolans egendom, KS 2023-02-07 § 41.pdf Pdf, 222.7 kB. 222.7 kB 2023-06-09 11.09
Riktlinjer - Lönepolitiska riktlinjer 2024.pdf Pdf, 360.5 kB. 360.5 kB 2023-12-19 14.26
Riktlinjer - För försäljning av småhustomter för permanentboende, KS 2022-04-05 § 64.pdf Pdf, 238.8 kB. 238.8 kB 2024-05-17 15.40

Kontakt