Lyssna på sidan Lyssna

Strategier

Strategier fungerar i princip som en plan, men är mer långsiktig. En strategi antas av kommunstyrelse eller nämnd och har stark koppling till eventuell policy inom området. Den säger hur det ska ageras punkt för punkt i en konkret situation i ett visst sammanhang. En strategi ska ange nåbara och mätbara mål.

Kontakt