Planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bostadsförsörjningsprogram - Orginal.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 3.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2020-08-07 10.40
Handlingsplan samverkan kommun - polis, KS 2011-10-11 § 201.pdf Pdf, 79.7 kB. 79.7 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 1.pdf Pdf, 24.5 kB. 24.5 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 2.pdf Pdf, 53.4 kB. 53.4 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi A.pdf Pdf, 67.5 kB. 67.5 kB 2020-08-07 10.40
Lokalförsörjningsplan 2012.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens Äldreomsorg KF 2017-03-27 § 12.pdf Pdf, 750.2 kB. 750.2 kB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens förskola och skola KF 2017-03-27 § 15.pdf Pdf, 578.4 kB. 578.4 kB 2020-08-07 10.40
Säkerhetsskyddsplan KF 2017-12-18 § 153.pdf Pdf, 196.9 kB. 196.9 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald KS 2018-01-09 § 4.pdf Pdf, 220.2 kB. 220.2 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns heltidsplan KS 2018-03-13 § 34.pdf Pdf, 573.1 kB. 573.1 kB 2020-08-07 10.40
Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan 2018-2025.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2020-08-07 10.40
Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2020-2022 KS 2019-11-05 § 241.pdf Pdf, 263.9 kB. 263.9 kB 2020-08-07 10.40
Service- och varuförsörjningsplan för Sollefteå kommun, KF 2021-05-31 § 47.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-08-11 11.30
Plan för återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå kommun.pdf Pdf, 190.3 kB. 190.3 kB 2021-08-12 13.31
Infrastrukturplan för publika laddningsstationer till laddbara fordon år 2030 inklusive bilagor, KF 2021-06-28 § 68.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-08-13 10.44
Övergripande verksamhetsplan med budget 2022-2024 .pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-02-28 08.31
Plan för folkhälsa och trygghet 2022-2026.pdf Pdf, 609.3 kB. 609.3 kB 2022-03-14 08.30
VA-plan Sollefteå kommun, KF 2022-02-28 §11.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-03-14 11.38
Kulturplan 2022, KF 2022-05-30 § 56.pdf Pdf, 404.4 kB. 404.4 kB 2022-06-30 12.20
Skolbiblioteksplan 2023-2025.pdf Pdf, 521.5 kB. 521.5 kB 2022-10-06 09.16
Kvalitetsplan 2022-2023, KS 2022-01-11, § 9.pdf Pdf, 302.4 kB. 302.4 kB 2022-11-22 12.41
Kvalitetsplan 2022-2023 bilaga Årshjul.pdf Pdf, 158.6 kB. 158.6 kB 2022-11-23 08.53
Folkbiblioteksplan 2023-2026.pdf Pdf, 333.6 kB. 333.6 kB 2023-05-10 10.33

Kontakt