Lyssna på sidan Lyssna

Planer

Planer utgår dels från kommunens vision och övergripande mål, dels från lagstiftning. Planer ger övergripande inriktningar som är styrande för uppdragen och konkretiserar visionen. Planer på övergripande nivå föreslås av kommunfullmäktiges beredningar eller kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bostadsförsörjningsprogram - Orginal.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 3.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2020-08-07 10.40
Handlingsplan samverkan kommun - polis, KS 2011-10-11 § 201.pdf Pdf, 79.7 kB. 79.7 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 1.pdf Pdf, 24.5 kB. 24.5 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi BILAGA 2.pdf Pdf, 53.4 kB. 53.4 kB 2020-08-07 10.40
Beredskapsplan pandemi A.pdf Pdf, 67.5 kB. 67.5 kB 2020-08-07 10.40
Lokalförsörjningsplan 2012.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens Äldreomsorg KF 2017-03-27 § 12.pdf Pdf, 750.2 kB. 750.2 kB 2020-08-07 10.40
Rapport Framtidens förskola och skola KF 2017-03-27 § 15.pdf Pdf, 578.4 kB. 578.4 kB 2020-08-07 10.40
Säkerhetsskyddsplan KF 2017-12-18 § 153.pdf Pdf, 196.9 kB. 196.9 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald KS 2018-01-09 § 4.pdf Pdf, 220.2 kB. 220.2 kB 2020-08-07 10.40
Sollefteå kommuns heltidsplan KS 2018-03-13 § 34.pdf Pdf, 573.1 kB. 573.1 kB 2020-08-07 10.40
Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan 2018-2025.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2020-08-07 10.40
Service- och varuförsörjningsplan för Sollefteå kommun, KF 2021-05-31 § 47.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-08-11 11.30
Plan för återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå kommun.pdf Pdf, 190.3 kB. 190.3 kB 2021-08-12 13.31
Infrastrukturplan för publika laddningsstationer till laddbara fordon år 2030 inklusive bilagor, KF 2021-06-28 § 68.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-08-13 10.44
Plan för folkhälsa och trygghet 2022-2026.pdf Pdf, 609.3 kB. 609.3 kB 2022-03-14 08.30
VA-plan Sollefteå kommun, KF 2022-02-28 §11.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-03-14 11.38
Kulturplan 2022, KF 2022-05-30 § 56.pdf Pdf, 404.4 kB. 404.4 kB 2022-06-30 12.20
Skolbiblioteksplan 2023-2025.pdf Pdf, 521.5 kB. 521.5 kB 2022-10-06 09.16
Folkbiblioteksplan 2023-2026.pdf Pdf, 333.6 kB. 333.6 kB 2023-05-10 10.33
Kvalitetsplan 2023-2024.pdf Pdf, 678.2 kB. 678.2 kB 2023-06-07 08.47
Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2020-2023, KS 2023-06-07 § 125.pdf Pdf, 393.8 kB. 393.8 kB 2023-06-22 10.46
Övergripande verksamhetsplan med budget 2024-2026.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-08-01 14.39

Kontakt