Reglemente

Kommunens regelmenten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisningar för tillämpning av attestreglemente 2018-11-26.pdf Pdf, 482.2 kB. 482.2 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Arkivreglemente, KF 2018-11-26 § 122.pdf Pdf, 485.3 kB. 485.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Attestreglemente KF 2018-11-26 §123.pdf Pdf, 233.1 kB. 233.1 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Funktionsrättsrådet, KF 2018-12-17 § 139.pdf Pdf, 202.6 kB. 202.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Färdtjänst i Sollefteå kommun, KF 2020-06-22 § 53.pdf Pdf, 46.9 kB. 46.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Jävsnämnden, KF 2019-04-29 § 37.pdf Pdf, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kommunala Pensionärsrådet KF 2019-05-27 § 81.pdf Pdf, 59.9 kB. 59.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kravverksamhet KF 2015-11-30 § 152.pdf Pdf, 31.6 kB. 31.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Näringslivsrådet, KF 2020-02-24 § 6.pdf Pdf, 131.2 kB. 131.2 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Revisorerna, KF 2019-04-29 § 43.pdf Pdf, 98.6 kB. 98.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Riksfärdtjänst, KF 2018-11-26 § 125.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Ungdomsdelegationen KF 2017-03-27 § 6.pdf Pdf, 43.8 kB. 43.8 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Upphandling KF 2015-10-26 § 137.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Uppvaktningar, KF 2015-06-01 § 84.pdf Pdf, 29.5 kB. 29.5 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Valnämnden, KF 2011-05-30 § 88 .pdf Pdf, 33 kB. 33 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Överförmyndarnämnden, KF 2018-11-26 § 121.pdf Pdf, 67.9 kB. 67.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente Kostnämnden Sollefteå 2019-2022.pdf Pdf, 151.2 kB. 151.2 kB 2020-11-17 14.17
Reglemente - Landsbygdsråd, KF 2021-04-26 § 8.pdf Pdf, 52.8 kB. 52.8 kB 2021-05-04 15.29
Reglemente - Krisledningsnämnd, KF 2022-11-28 § 145.pdf Pdf, 235.6 kB. 235.6 kB 2023-01-02 08.47
Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar 2023-2026.pdf Pdf, 403.6 kB. 403.6 kB 2023-01-30 09.48
Reglemente - Kommunstyrelsen 2023-2026.pdf Pdf, 241.5 kB. 241.5 kB 2023-03-14 12.28
Reglemente - Arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026.pdf Pdf, 238.1 kB. 238.1 kB 2023-03-14 12.57

Kontakt