Lyssna på sidan Lyssna

Reglementen

Reglementen innehåller bestämmelser om ansvar och uppdrag för nämnd, styrelse eller befattningshavare. Reglementen beslutas av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisningar för tillämpning av attestreglemente 2018-11-26.pdf Pdf, 482.2 kB. 482.2 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Arkivreglemente, KF 2018-11-26 § 122.pdf Pdf, 485.3 kB. 485.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Attestreglemente KF 2018-11-26 §123.pdf Pdf, 233.1 kB. 233.1 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Funktionsrättsrådet, KF 2018-12-17 § 139.pdf Pdf, 202.6 kB. 202.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Färdtjänst i Sollefteå kommun, KF 2020-06-22 § 53.pdf Pdf, 46.9 kB. 46.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Jävsnämnden, KF 2019-04-29 § 37.pdf Pdf, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kommunala Pensionärsrådet KF 2019-05-27 § 81.pdf Pdf, 59.9 kB. 59.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Kravverksamhet KF 2015-11-30 § 152.pdf Pdf, 31.6 kB. 31.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Näringslivsrådet, KF 2020-02-24 § 6.pdf Pdf, 131.2 kB. 131.2 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Revisorerna, KF 2019-04-29 § 43.pdf Pdf, 98.6 kB. 98.6 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Riksfärdtjänst, KF 2018-11-26 § 125.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Ungdomsdelegationen KF 2017-03-27 § 6.pdf Pdf, 43.8 kB. 43.8 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Upphandling KF 2015-10-26 § 137.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Uppvaktningar, KF 2015-06-01 § 84.pdf Pdf, 29.5 kB. 29.5 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Valnämnden, KF 2011-05-30 § 88 .pdf Pdf, 33 kB. 33 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Överförmyndarnämnden, KF 2018-11-26 § 121.pdf Pdf, 67.9 kB. 67.9 kB 2020-08-07 10.40
Reglemente - Landsbygdsråd, KF 2021-04-26 § 8.pdf Pdf, 52.8 kB. 52.8 kB 2021-05-04 15.29
Reglemente - Krisledningsnämnd, KF 2022-11-28 § 145.pdf Pdf, 235.6 kB. 235.6 kB 2023-01-02 08.47
Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar 2023-2026.pdf Pdf, 403.6 kB. 403.6 kB 2023-01-30 09.48
Reglemente - Kostnämnden Sollefteå 2023-2026.pdf Pdf, 232 kB. 232 kB 2023-08-03 09.49
Reglemente - Arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 reviderad 2024-02-26 § 8.pdf Pdf, 240 kB. 240 kB 2024-03-15 09.03
Reglemente - Kommunstyrelsen 2023-2026.pdf Pdf, 243.9 kB. 243.9 kB 2024-03-22 09.21

Kontakt