Lyssna på sidan Lyssna

Policy

Policy kan ses som en avsiktsförklaring/vägledning och beskriver kommunens grundläggande värderingar och målsättningar i en viss fråga exempelvis jämställdhet och arbetsmiljö. En policy antas av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Policy - Alkohol- och droger, KF 2009-12-21 § 199.pdf Pdf, 32.2 kB. 32.2 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Finans KF 2015-03-30 § 9.pdf Pdf, 246.8 kB. 246.8 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Informationspolicy, KF 2007-12-17.pdf Pdf, 29.1 kB. 29.1 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Mångfald KF 2013-12-16 § 182.pdf Pdf, 33.5 kB. 33.5 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Rökfri arbetstid, KF 2015-06-01 § 83.pdf Pdf, 50.7 kB. 50.7 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Upphandlingspolicy.pdf Pdf, 38.5 kB. 38.5 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy KF 2018-09-24 § 85.pdf Pdf, 163.2 kB. 163.2 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Uppföljning och insyn av privata utförare KF 2019-09-30 § 126.pdf Pdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Mötes- och resepolicy 2019-2022.pdf Pdf, 80.2 kB. 80.2 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Friluftpolitisk policy 2019-2020.pdf Pdf, 152.7 kB. 152.7 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Internationella kontakter 2019-2022 KF 2019-11-25 § 155.pdf Pdf, 35.9 kB. 35.9 kB 2020-08-07 10.40
Policy - Motverkande av social dumpning 2020-2022.pdf Pdf, 158.7 kB. 158.7 kB 2020-08-07 10.40
Policy - VA-policy, KF 2021-05-31 § 50.pdf Pdf, 162.6 kB. 162.6 kB 2021-06-17 14.06
Policy - Policy för placeringar och medelsförvaltning, KF 2021-04-26 § 14.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2021-06-17 14.07
Policy - Rekryteringspolicy KF 2021-10-05 § 155.pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2021-10-21 11.28
Policy - Brandskyddspolicy, KF 2022-11-28 § 148.pdf Pdf, 185.3 kB. 185.3 kB 2022-12-13 11.28
Policy - Arbetsmiljöpolicy KF 2022-11-28 § 146.pdf Pdf, 172.8 kB. 172.8 kB 2022-12-13 13.38

Kontakt