Lyssna på sidan Lyssna

Ledningsnät, anslutning till fastighet

En vattenkran som sprutar vatten

Du som äger en fastighet kan ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att göra det ska fastigheten ligga inom kommunens verksamhetsområde. Du betalar en engångssumma i samband med anslutningen.

Anslutning till fastighet

Så går det till:

  • Du lämnar in din anslutningsanmälan till tekniska enheten.
  • Tekniska enheten tar beslut om fastigheten går att ansluta.
  • Tekniska enheten samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga.
  • Du betalar in anläggningsavgiften till tekniska enheten efter att du erhållit redovisning av förbindelsepunkten för fastigheten.
  • Personal från tekniska enheten installerar avstängningsventil och spolbrunn.
  • När du vill ha din vattenmätare uppsatt kontaktar du tekniska enheten.

Bygga nytt eller bygga om

Det här behöver du veta om vatten och avlopp

För att du ska få bästa möjliga dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsrören på din fastighet installeras på rätt sätt.

Det är också en förutsättning för att få ansluta till det kommunala ledningsnätet.

Ta hand om ditt ledningsnät

Det här behöver du veta om vatten och avlopp

De syns inte, och märks kanske först när det blir problem med vattenläckor eller källaröversvämningar. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsrören som är nedgrävda på din tomt.

Som husägare är du ansvarig för att de fungerar, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

E-tänst för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.

Kontakt