Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och avgifter

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukaravgift varje år. Det finns möjlighet att ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. En prövning görs för varje enskilt fall.

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en så kallad brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av en fast avgift, en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar samt en lägenhetsavgift.

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta dels själva arbetet vid tomtgränsen, dels kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer, huvudledningar med mera.

Avgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

Vid om- och tillbyggnad kan en kommunal VA-tilläggsavgift tas ut. Prövning sker vid varje enskilt fall.

Kontakt