Lyssna på sidan Lyssna

Vattenmätare

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten du använder. Du får vattenmätaren av VA-avdelningen på kommunen. Kommunen äger själva mätaren, men du ansvarar för den och för ledningarna runtomkring.

Avläsning

Du läser själv av din vattenmätare en gång om året. Du får då ett kort skickat till dig att fylla i. Kommunen har startat upp byte till fjärravlästa vattenmätare inom Sollefteåområdet, vilket betyder att kommunen sköter avläsningen. Utifrån avläsningen beräknar vi din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet.

Uppsikt​

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Kontrollera även att vattenmätaren håller tätt, då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid.

Ändrad vattenförbrukning​

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till Sollefteå kommun om förbrukningen minskar eller ökar ovanligt mycket, hör av dig till kundservice på tekniska enheten så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

På Mina Abonnemang kan du registrera din aktuella mätarställning.

Du behöver ditt kundnummer och personnnummer/organisationsnummer.

  • Kundnummret finns på din faktura
  • Företag skriver 00 före organisationsnummret i fältet Personnummer

Vid ej godkänd avläsning, betydligt lägre/högre än föregående värde, kontakta oss.

Byte av mätare

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunen byta ut din vattenmätare vart nionde år. Fjärravlästa vattenmätare bytes vart sextonde år.

Vattenmätarens plats​

Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt. Innan du sätter upp den ska placeringen vara godkänd av produktionsavdelningen. Du som fastighetsägare bekostar det som krävs för att sätta upp mätaren och koppla ihop den med vattenledningarna. Väggar och golv i rummet där din vattenmätare sitter, bör tåla skvätt och spill.

Om det är en större mätare bör det också finnas en golvbrunn där. För att undvika fukt- och mögelskador ska det vara god ventilation i rummet, mätaren skall placeras lätt åtkomlig och bör därför inte blockeras eller byggas in.

Kontroll​

Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska samma mätare monteras på nytt. Fastighetsägaren ska då betala undersökningskostnaderna med det belopp som vid varje provningstillfälle faktureras kommunen av anlitat ackrediterat laboratorium.

Kontakt