Lyssna på sidan Lyssna

Biltvätt

En man tvättar en bil

Att tvätta bilen på gatan är inte miljövänligt, med tanke på att vattnet från biltvätten innehåller kemikalier som orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag. Det bästa är om du istället tvättar din bil på en biltvättanläggning med rening av utgående vatten.

Tvätta inte bilen på gatan

När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet vanligtvis ut i en dagvattenbrunn. Dessa brunnar är inte anslutna till någon reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena. Det förorenade tvättvattnet går därför orenat direkt ut i något vattendrag, kanske den bäck du brukar fiska i eller din egen badsjö.

Tvätta din bil på en biltvättanläggning

Istället för att tvätta bilen på gatan bör du tvätta den på en riktig biltvättanläggning. Det bästa är om du tvättar din bil i en biltvätt som har reningsanläggning som komplement till oljeavskiljaren. Då renas utgående vatten både från olja och tungmetaller. Fråga personalen vilken rening som finns. Genom att gynna tvättar som har mer avancerad rening kan du själv göra ett aktivt miljöval.

Vattnet från biltvätten innehåller giftiga ämnen

Det avloppsvatten som uppstår när du tvättar din bil innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga metaller, t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår kemikalier som tensider i bilschampo och andra bilvårdsprodukter.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel som är giftiga och skadliga både för människor och för livet i sjöar och vattendrag. Miljöanpassade rengöringsmedel är bättre, men de är inte tillräckligt miljöanpassade för att kunna släppas rakt ut i vattendrag.

Kontakt