Lyssna på sidan Lyssna

Planerade projekt 2023

I översikten finns årets ombyggnader av ledningsnätet för vatten och avlopp samt åtgärder på Va-verken. Tiderna kan komma att revideras vid eventuella förändringar/ akuta åtgärder.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Övrigt

LEDNINGSNÄT
G:a badhustomten Sollefteå

Ny va-anslutning

V. 12


Matarledning Remsle

Inkoppling vattenledning

V. 17


S. Järnvägsgatan mot Vattuvägen i Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 18


Skolgatan Långsele

Omläggning va-ledningarToppgränd Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 18


Åkervägen Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 20


Märraviken Graninge

Omläggning va-ledningar

V. 22


Brudberget Sollefteå

Omläggning va-ledningar

V. 23


Terrassvägen Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 25


Erstavägen Långsele

Omläggning va-ledningar

V. 33


Råvattenledning Granvåg

Ny vattenledning

V. 38


Edsele

Omläggning va-ledningarForsås-Näsåker

Överföringsledning avloppVA-VERKEN
Gårelehöjden 1:19 Junsele

Ny avloppsanläggning

V. 23


Eden 2:5 Junsele

Ny avloppsanläggning

V. 25


Nordankäl 2:10 Ramsele

Ny avloppsanläggningRamneå 2:4 Ramsele

Ny avloppsanläggningÖstergransjö 5:10 Långsele

Ny avloppsanläggning
Kontakt