Lyssna på sidan Lyssna

Kalkning av sjöar

Sollefteå kommun har kalkat sjöar och vattendrag i den sydöstra delen av kommunen sedan början av 1990-talet. Här är berggrunden kalkfattig, vilket gör den känslig för försurning. I den västra delen av kommunen finns däremot kalkhaltig morän och därför ingen försurningsproblematik.

I sjöar och vattendrag inom Sollefteå kommun sprider man varje år ut ca 680 ton kalk till en kostnad av ca 1,5 miljoner kronor. Av kostnaden finansieras 85-100 % med statsbidrag. Kalkningen görs för att motverka försurning, eftersom en sådan utveckling medför att bottendjur och fiskar får svårt att överleva.

Sjökalkning utförs vintertid med helikopter eller sommartid med båt. Iskalkning startar när isen är minst 2 dm tjock och avslutas senast 1 april. Båtkalkningen utförs mellan 15 juli och 30 oktober. I vissa områden där källsjöar saknas, kalkas våtmarker med helikopter, vilket sker mellan 1 augusti och 30 oktober.

För kalkningen ansvarar kommunen, som i samarbete med länets övriga kommuner gemensamt upphandlar spridningen av kalk. Nuvarande entreprenör är Airlift Helicopter Sweden AB.

Kalkningen är ett sätt för kommunen att medverka till att det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” uppnås.

För mer information om försurning och kalkning kan du gå in på Naturvårdsverkets hemsida.