Lyssna på sidan Lyssna

Nedskräpning

En bortkastad cola burk vid en sjö

Nedskräpning gör både naturen och bebyggda områden fulare och kan dessutom vara farligt för människor, djur och miljön. Att låta bli att skräpa ner gör våra offentliga miljöer mer trivsamma samtidigt som skattemedel sparas och naturen mår bättre.

Nedskräpning förfular naturen och kan leda till negativa konsekvenser för människor, djur och miljön. Är det redan skräpigt på en plats ökar risken att nedskräpningen ökar än mer. Om du låter bli att skräpa ner medverkar du till att våra offentliga miljöer blir trevligare och upplevs som tryggare, att skattemedel sparas och att naturen slipper belastning av farliga ämnen.

Enligt miljöbalken får du inte skräpa ner utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Bestämmelsen riktar sig till alla, alltså även fastighetsägare och gäller oavsett om det sker i naturen eller inom bebyggda områden.

Den som medvetet eller av oaktsamhet skräpar ner utomhus, på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Klagomål
Kontakta miljö- och byggenheten om du upptäcker större mängder avfall och skräp på en plats där det inte hör hemma.