Lyssna på sidan Lyssna

Nedskräpning

En bortkastad cola burk vid en sjö

Nedskräpning gör både naturen och bebyggda områden fulare och kan dessutom vara farligt för människor, djur och miljön. Att låta bli att skräpa ner gör våra offentliga miljöer mer trivsamma samtidigt som skattemedel sparas och naturen mår bättre. Skräpiga miljöer upplevs ofta som otrygga platser och risken finns att de skräpas ned ännu mer eller förstörs.

Enligt miljöbalken får du inte skräpa ner utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn. Bestämmelsen riktar sig till alla, alltså även fastighetsägare och gäller oavsett om det sker i naturen eller inom bebyggda områden.

Den som medvetet eller av oaktsamhet skräpar ner utomhus, på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Klagomål
Förutom att nedskräpning är ett miljöproblem så kostar städningen av skräpet mycket pengar för samhället. Om du upptäcker skräp plocka gärna upp det eller prata med den som skräpat ned så att denne kan plocka upp det.

Om du upptäcker stora mängder skräp eller avfall på en plats där det inte hör hemma kan du kontakta miljö- och byggenheten.