Lyssna på sidan Lyssna

Parker och grönområden

gräsmatta

Tekniska enheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens naturparker, parker, gräs-, ängs- och buskageytor, sommarblommor, rastplatser, bekvämlighetsinrättningar, lekplatser, flaggning, julgranar, skötsel av livräddningsutrustning samt gaturenhållning.