Lyssna på sidan Lyssna

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot djur och natur, mot markägare och mot andra människor som vistas i naturen.

Allemansrätten är inskriven i regeringsformen (kap 2, § 15), en av Sveriges grundlagar, men är ingen egen lag och det finns inte heller någon lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av andra lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Vandra, cykla och åka skidor

Du får promenera, springa, cykla, rida, åka skidor och på annat sätt vistas tillfälligt i naturen så länge du inte skadar grödor, skog eller annan känslig växtlighet.

Respektera hemfriden

Du får inte vara på eller gå över privata tomter utan att ha bett om lov. Är insynen fri måste du hålla ordentlig avstånd för att inte störa. Du får inte heller hindra markägaren i sin verksamhet. Du får på egen risk passera genom hagar om du stänger grindar och ser till att inte släppa ut djuren.

Tälta och campa

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk, om detta ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov.

Tältning i större grupper med flera tält kräver alltid markägarens tillåtelse. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. I naturreservat och nationalparker gäller i allmänhet särskilda regler för tältning.

Eldning

Det är vanligtvis tillåtet att göra upp en lägereld under säkra förhållanden. Varje år brinner dock skog för stora värden upp genom slarv med lägereldar. Det gäller att välja en lämplig plats för elden och att släcka den ordentligt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud

Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Elda aldrig direkt på klipphällar, de spricker och får fula sår som aldrig läks.

Ta med skräpet hem

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, medan plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får i sig dem. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full soptunna, bär istället med dem hem. Har du tältat eller haft picknick är du skyldig att städa efter dig.

Blommor och bär

Vissa blommor och växter är sällsynta och fridlysta och får därför inte plockas.

Du får inte

  • ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, barr, ollon, nötter eller kåda från växande träd utan lov från markägaren.
  • plocka mossa eller lavar och naturligtvis inte heller ta buskar eller fälla träd.

Du får däremot:

plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.

Koppla hunden

Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden.

Kopplingstvång råder dessutom i nästan alla naturreservat och motsvarande.

Bad, båt och is

Allemansrätten gäller också på vattnet. Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det råder särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för fågellivet. Särskilt tillträdesförbud gäller endast under en viss tid på året.

Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma på vatten som på land. Man får inte vistas för nära hus och inte störa boende utmed stränderna. Det kan också finnas regler om t ex vattenskidåkning, hastighetsbegränsningar och kopplingstvång för hundar på öar.

Kravet på hänsyn är extra stort för dig som kör motorbåt.

Samma bestämmelser som gäller på öppet vatten gäller även på isar vintertid.

Motorfordon

Allemansrätten gäller inte för några motorfordon, vilket innefattar bilar, bussar, motorcyklar, mopeder, terränghjulingar, snö- och vattenskotrar, motorredskap, husvagnar, husbilar och andra motorfordon.

Detta innebär att man inte kan hävda allemansrätten när man stannar och övernattar med t ex husbil eller husvagn.

I norra Sverige är snöskotern ett vanligt transportmedel under vintern. Vanligtvis är snöskotrar hänvisade till skoterleder. Man får dock, förutom i undantagsfall, köra på all snötäckt mark där snötäcket är så tjockt att du inte skadar underlaget eller stör på annat sätt.

Undantag gäller enligt följande: Man får inte köra i nationalparker och naturreservat, i ungskog (under två meter i snitt), på skogsplanteringar eller på jordbruksmark.

Det är heller inte tillåtet med trafik över annans tomt, i skidspår, för nära människor eller djur samt på vissa skogsbilvägar (även oplogade) och enskilda vägar.

På allmänna vägar har du bara rätt att köra korta sträckor för att kunna passera.