Lyssna på sidan Lyssna

Skrotbilar

En skrotbil som står på en gräsmatta

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning. Skrotbilar kan även läcka oljor och sprida andra miljöfarliga ämnen, vilket riskerar att skada vår gemensamma miljö.

Det är inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller miljön. Det är i första hand den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Men du kan också bli ansvarig för en bil som du låtit förvara på din fastighet, även om du inte själv äger bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Inlämning av uttjänta bilar

Om det inte längre går att använda bilen lämnar du den till ett företag som är auktoriserat för att skrota bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oseriösa verksamheter skrotar fordon olagligt eller exporterar uttjänta bilar till andra länder, där de orsakar stora miljö- och hälsoproblem.

När du lämnar din bil ska du få ett mottagningsbevis från företaget.

Informera om övergivna skrotbilar

Om du hittar en övergiven skrotbil kan du kontakta miljö- och byggenheten. Beskriv så mycket som möjligt om:
• var bilen finns
• hur länge den har stått på platsen
• vem som ställt dit den
• registreringsnummer/chassinummer
• kontaktuppgifter till bilägare och/eller fastighetsägare.

Skicka gärna med fotografier.

Miljö- och byggenheten kontaktar bilägaren eller annan ansvarig person som ser till att skrotbilen flyttas. Om det finns en akut risk för miljöskada kan kommunen själv beställa en flytt av skrotbilen.