Lyssna på sidan Lyssna

Skrotbilar

En skrotbil som står på en gräsmatta

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning. Skrotbilar kan även läcka oljor och sprida andra miljöfarliga ämnen, vilket riskerar att skada vår gemensamma miljö.

Har du upplysningar om övergivna skrotbilar i naturen, kontakta miljö- och byggenheten.