Lyssna på sidan Lyssna

Ångermanälven farled

Ändring av sjömärkning beroende på bottenförändringar, nipras, fiske och liknande förbehålles.

Den fria höjden under Hammarsbron är 7,5 m och vid Hågestabron 6 m.

Uppmärksamhet bör iakttas vid passerande under teleledningen vid Lökom.

Vid normalt lågvatten är lägsta vattendjup vid utprickad linje 1,2m. Normalt lågvatten förekommer oftast på helger från fredag kväll till måndag fm, samt under låga energiförbrukningstillfällen som industrisemestrar, långhelger, hårda vindförhållanden och liknande.

Vid extremt lågvatten kan lägsta vattendjup vid utprickad linje understiga 1,2 m. Extremt lågvatten kan förekomma vid hårda västliga och nordliga vindar, samt då havsnivån är mycket låg.

Vardagar 09:00 – 22:00 är oftast den gynnsammaste tidpunkten att trafikera älven då lägsta vattendjup vid utprickad linje överstiger 1,2 m.

Sjömärken ska ses som en rekommendation, det är det digitala sjökortet som gäller, sjökortet till din GPS elle mobiltelefon kan du ladda ner här nedan.

Beakta din egen utrustnings tekniska specifikationer angående mätnoggrannhet.

Stor hänsyn skall tas till not och flytnätsfiskare.

Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid passerande av Grönvallsgrunden och Ingestagrundet (stenig botten)

Med hänsyn till de speciella strömförhållanden som råder i älven kan ingen ställas till svars för eventuellt uppkomna skador.

Farled Ångermanälven via Google maps