Lyssna på sidan Lyssna

Lediga tomter

Skiss på hur hus skulle kunna byggas på de sju nya tomterna som nu kan köpas på Prästbordet.

Sollefteå kommun erbjuder byggklara småhustomter till försäljning i de flesta tätorter. Om du är intresserad av en småhustomt anmäler du intresse via E-tjänsten nedan (Intresseanmälan till befintlig småhustomt eller Intresseanmälan till ny småhustomt). Först till kvarn gäller som princip om inte annat meddelas.
Läs gärna igenom Bra att veta samt riktlinjerna längst ner på sidan.

Nya småhustomter i Sollefteå tätort

Sollefteå kommun har antagit en detaljplan för 7 nya tomter på Prästbordet.
Tomternas storlek kommer att variera mellan 1 688 – 2 240 m2

  • Planbeskrivning villatomter
  • Lantmäteriet
karta över Prästbordet kommande lediga tomter, kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

karta över nya tomter i Prästbordet, Sollefteå. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.
Gestaltning Prästbordet. visualisering om hur eventuellt område kunna se ut.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Befintliga småhustomter i kommunen

Lediga tomter Forsmo

Karta över lediga tomter i Forsmo. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Helgum

Karta över lediga tomter i Helgum. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Junsele

Karta över lediga tomter i Junsele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Långsele 1

Karta över lediga tomter i Långsele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Långsele 2

Karta över lediga tomter i Långsele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Näsåker

Karta över lediga tomter i Näsåker. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Prästbordet

Karta över lediga tomter i Prästbordet. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Ramsele 1

Karta över lediga tomter i Ramsele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Ramsele 2

Karta över lediga tomter i Ramsele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Resele

Karta över lediga tomter i Resele. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Bra att veta

Förutom själva markpriset finns det flera andra kostnader som kan vara bra att känna till vid förvärv av en obebyggd fastighet. Nedan följer en lista med exempel på de vanligaste kostnaderna som kan vara bra att känna till och ta med i sin kalkyl.

Andra kostnader och anslutningsavgifter

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. I en lagfart finns alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden. Köparen ansöker om och bekostar lagfart för fastigheten.
Lagfart kan sökas först sedan köpebrev utfärdats. Ansökan om lagfart skickas till Lantmäterimyndigheten:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Kostanden för lagfart består av två delar, en expeditionsavgift och en stämpelskatt. Expeditionsavgiften är beräknad utifrån hur lång tid det tar för inskrivningsmyndigheten att hantera en ansökan samt uppdatera fastighetsregistret. Kostnaden för expeditionsavgift uppgår förnärvarande till 825 kr. Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt och uppgår för fysiska personer till 1,5 % av det högsta beloppet av antingen fastighetens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet. För juridiska personer uppgår stämpelskatten till 4,25 %. Ansökan om lagfart skall ske inom tre månader efter förvärvet.

Pantbrev

Pantbrev är enkelt förklarat ett värdebevis som används som säkerhet när du tar ett bolån. När du lånar pengar för att köpa en fastighet, pantsätter du fastigheten genom att överlämna ett pantbrev till banken. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är en stämpelskatt om 2 procent av summan på pantbrevet samt en expeditionsavgift om 375 kr.

Bygglovsavgift mm

Bygglovsavgiften är beroende av storleken på åtgärden, prisbasbeloppet och hur komplex handläggningen av ärendet förväntas vara. För mer information om processen och kostnader i samband med byggnation besök gärna hemsida solleftea.se eller kontakta vår Miljö- och byggenhet 0620 - 68 20 00.

Vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och / eller avloppsnätet måste fastigheten ligga inom kommunens verksamhetsområde. Anläggningsvgiften tas ut efter att kommunen upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din fastighet. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans- och boendeytans storlek. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och i avgiften ingår moms.

Så här går det till:

  • Du lämnar in din anslutningsanmälan till tekniska enheten.
  • Tekniska enheten tar beslut om fastigheten går att ansluta.
  • Tekniska enheten samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga.
  • Du betalar in anläggningsavgiften till tekniska enheten efter att du erhållit redovisning av förbindelsepunkten för fastigheten.
  • Personal från tekniska enheten installerar serviceventil och spolbrunn.
  • När du vill ha din vattenmätare uppsatt kontaktar du tekniska enheten.

För att få använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en så kallad brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av en fast avgift, en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar samt en lägenhetsavgift. För mer information om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kontakta kommunens VA-strateg
telefon: 0620-68 20 00

I områden där det ej är möjligt att ansluta till kommunens nät tillkommer kostnader för att inrätta enskilda anläggningar för vatten och avlopp. För mer information om enskilda anläggningar och information om ev. tillstånd besök gärna www.solleftea.se eller kontakta vår Miljö- och byggenhet 0620 - 68 20 00.

El

Inom Sollefteå kommun är det E.ON Energidistribution AB som har så kallad nätkoncession för område och har rätt att bedriva elnätsverksamhet.

En ny elanslutning mellan 16-25 A har en engångskostnad på 37 500 kr. Är avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkten större än 200 meter eller om säkringen ska vara större än 35 A, beräknas avgiften individuellt.

För att ordna med en elanslutning till din fastighet behöver du kontakta E.ON Eldistribution, information om nyanslutning återfinns på deras hemsida:

https://www.eon.se/privat/el/elnat/ny-elanslutning Länk till annan webbplats.

Fiber

Sollefteå Stadsnät kan erbjuda ett öppet nät med full valfrihet, massor av tjänster och obegränsad prestanda för framtidens behov.

Beroende på hur det ser ut i ditt område varierar priset för en nyanslutning kontakta Sollefteå Stadsnät på E-post: stadsnat@solleftea.se Tel: 0620 - 68 28 30

Riktlinjer för försäljning av småhustomter för permanentboende

från drönare visar Kraftverket, Ångermanland älven och Hallstaberget i sommar tid.

Nya småhustomter i Sollefteå tätort

Sollefteå kommun har antagit en detaljplan för 7 nya tomter på Prästbordet.
Tomternas storlek kommer att variera mellan 1 688 – 2 240 m2

karta över Prästbordet kommande lediga tomter, kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

karta över nya tomter i Prästbordet, Sollefteå. kartan innehåller mer info om pris, storlek och så vidare.
Gestaltning Prästbordet. visualisering om hur eventuellt område kunna se ut.

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan