Lyssna på sidan Lyssna

Adresser och namnsättning

Siffran arton på en vit husvägg

Varje byggnad ska ha en adress som anger var det är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Det är kommunen som beslutar om namn på till exempel kvarter, stadsdelar, gator, skolor, belägenhetsadresser.

Kommunstyrelseförvaltningen har ansvar för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Namngivning av gator

Kommunstyrelen beslutar om gatunamn och namn på allmänna platser. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för adressnumrering inom tätorter, beslutar om landsbygdsadresser och är ansvarig för att adressregistret är aktuellt.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad.

Tätort
Adresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer.

Landsbygd
Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer.

Till en belägenhetsadress kan populärnamn kopplas, i sådana fall endast där populärnamnet är välkänt. Populärnamnet ingår inte i belägenhetsadressen utan utgör, endast i vissa fall ett komplement till adressen. Posten beslutar om postnummer och postort för adresser.

Nybyggda hus

Alla nya hus som byggs får en adress i samband med byggnationen. En lantmäteriförrättning kan vara en anledning till att adressen ändras. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske. Om det saknas adress till en byggnad eller en entré är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att adressen är väl synlig. Kostnaden för skyltar vilar på den boende, exempelvis en adressnummerskylt som är väl synlig på fasaden.

Lägenhetsregister

Lantmäteriet har sammanställt samtliga lägenheter i ett lägenhetsregister. Fastighetsägare är skyldiga att lämna alla uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet, vilket innebär att kommunen ändrar i lägenhetsregistret.

Vid uppsättningen av nya brevlådor ska Posten kontaktas.