Lyssna på sidan Lyssna

Internet

internet och 3 skärmar

Statens målsättning är "Sverige helt uppkopplat 2025", vilket innebär att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Denna målsättning gäller även Sollefteå kommun.

De viktigaste målen i strategin är att:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Sollefteå kommun har sedan början på 2000-talet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten till fasta och mobila telekommunikationstjänster. Kommunen är stor till ytan, vilket innebär att det är tids- och kostnadskrävande att etablera en heltäckande IT-infrastruktur.

Strategin för att uppnå bredbandsmålet är att genom den egna kommunala verksamheten bygga, äga och driva ett öppet konkurrensneutralt fibernät.

I kommunens bredbandsnät ges möjlighet för olika leverantörer att leverera sina tjänster på likvärdiga tekniska och ekonomiska villkor.

Den kommunala bredbandsverksamheten drivs i förvaltningsform av Sollefteå stadsnät.

Mer information om dem hittar du på deras webbplats.