Lyssna på sidan Lyssna

För fastighetsägare

Den 14 oktober börjar matavfallsinsamlingen för alla som bor i flerbostadshus. Nya avfallskärl kommer att levereras för att möjliggöra separat utsortering av matavfall.

Nya kärl

Nya kärl för matavfallsinsamlingen kommer att levereras med start i augusti och pågå fram till den 14 oktober - då matavfall ska börjas sorteras ut. De nya kärlen är bruna 140-liters kärl som är avsedda endast för matavfall. De befintliga kärlen som används för restavfall kommer att vara kvar och fortsätta användas för restavfall.

Antalet matavfallskärl som kommer att levereras motsvarar antalet restavfallskärl som finns idag dvs ett 140-liters matavfallskärl per varje 370- eller 660-liter kärl.

Exempel: En fastighet med fyra 660-literskärl för restavfall, kommer att få fyra 140-literskärl för matavfall vid leveransen.

Efter införandet kan antalet matavfallskärl och restavfallskärl justeras efter behov. Kontakta kommunen om ni ser ett behov av att minska eller öka antalet kärl.

Har fastigheten ett 190-literskärl för restavfall, byts dessa ut mot ett 240-liters tvåfackskärl, där det ena facket används för matavfall och det andra facket för restavfall.

Leverans av kärl

Matavfallskärlen kommer att köras ut med start i augusti 2024 och pågå fram till att utsorteringen börjar den 14 oktober. Kärlen kommer att vara plomberade vid leverans för att de boende inte ska börja slänga matavfallspåsar innan tömningen börjar. Cirka en vecka före insamlingsstarten i oktober behöver du som fastighetsägare/representant för din fastighet ta bort plomberingen så att kärlen kan börja användas.

Tömning av de nya kärlen börjar från och med v.42. Det kommer att vara samma tömningsdag som tidigare.

Startkit och leverans av papperspåsar

Startkit

För att hushållen ska kunna sortera sitt matavfall i hemmet, kommer ett startkit per lägenhetsinnehavare att levereras till fastigheten.

Startkitet består av:

  • Påshållare (håller påsen ventilerad och minskar risk för att den går sönder)
  • Två buntar matavfallspåsar (9 liter), motsvarande en årsförbrukning
  • Informationsbroschyr om matavfallsinsamlingen

För att vi ska veta hur många startkit som varje fastighet behöver så måste ni beställa dessa via en e-tjänst. E-tjänsten kommer att komma upp på denna sida i augusti.

Leveransen av startkiten kommer också att ske under hösten. Det är sedan upp till dig som fastighetsägare/representant för din fastighet att se till så att boende i fastigheten får ett startkit levererat hem till sig.

Matavfallspåsar

Matavfallspåsarna av papper som de boende får i startkitet är beräknat att räcka i ca ett år. När boende behöver fler påsar så ser vi gärna att ni som ansvariga för fastigheten ser till att det finns påsar att hämta vid fastigheten. Det kan exempelvis vara att ha ett ställ med påsar vid avfallsrummen eller vid entrén. Det ni gör då är att beställa påsar via samma e-tjänst som ni beställer startkiten. Ni kan beställa helpall med påsar, det är 275 buntar per pall. Pallen levereras sedan till fastigheten eller överenskommen plats. Beställningen är kostnadsfri.

Har ni inte möjlighet att erbjuda den tjänsten så kan de boende själva hämta papperspåsar på återvinningscentraler, medborgarkontor och i vissa butiker.

Krantömmande behållare

Ett alternativ till kärlhämtning för matavfall är krantömmande behållare. Krantömmande behållare bekostas och ägs av fastighetsägaren. Mer information om krantömmande behållare finns att läsa här: Krantömmande behållare.

Avgift för matavfallsinsamling

Den nya taxan för avfall och slam i Sollefteå kommun antogs av kommunfullmäktige 18 december 2023 och finns bland länkarna längst ner på sidan.

Den nya avfallstaxan för mat- och restavfall börjar att gälla från och med det datumet som utsortering av matavfall börjar gälla. Det vill säga den nya taxan börjar gälla den 14 oktober.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering i fel avfallsbehållare har kommunen rätt att ta ut en felsorteringsavgift efter två skriftliga påpekande till fastighetsägaren om felsortering. Det är fastighetsägaren som bekostar denna avgift.

Läs mer om vilka avgifter som gäller på sidan för avgifter och regler.