Lyssna på sidan Lyssna

Verksamheter

Den 14 oktober börjar matavfallsinsamlingen för alla verksamheter. Nya avfallskärl kommer att levereras för att möjliggöra separat utsortering av matavfall.

Under 2024 startar insamlingen av matavfall. Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. För företag innebär detta att utsortering ska ske i personalrum och även i kök och servering på exempelvis skolor och äldreboenden. Även affärer och restauranger ska sortera ut matavfall och överbliven mat som inte sålts.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna kärl för matavfall (140 liter) att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall. Grundregeln är att ett brunt kärl ställs ut per kärl för restavfall (i storleken 370 eller 660 liter). Mindre företag som idag har ett 190-liters eller mindre kärl kommer att få ett tvådelat 240-liters kärl.

Nya kärl

Nya kärl för matavfallsinsamlingen kommer att levereras med start i augusti och pågå fram till den 14 oktober. De nya kärlen är bruna 140-liters kärl som är avsedda endast för matavfall. De befintliga kärlen som används för restavfall kommer att vara kvar och fortsätta användas för restavfall.

Antalet matavfallskärl som kommer att levereras motsvarar antalet restavfallskärl som finns idag dvs ett 140-liters matavfallskärl per varje 370- eller 660-liter kärl.

Exempel: En fastighet med fyra 660-literskärl för restavfall, kommer att få fyra 140-literskärl för matavfall vid leveransen.

Efter införandet kan antalet matavfallskärl och restavfallskärl justeras efter behov. Kontakta kommunen om ni ser ett behov av att minska eller öka antalet kärl.

Har verksamheten ett 190-literskärl för restavfall, byts dessa ut mot ett 240-liters tvåfackskärl, där det ena facket används för matavfall och det andra facket för restavfall.

Leverans av kärl

Matavfallskärlen kommer att köras ut med start i augusti 2024 och pågå fram till att utsorteringen börjar den 14 oktober. Kärlen kommer att vara plomberade vid leverans för att det inte ska slängas matavfallspåsar i kärlet innan tömningen börjar. Ta bort plomberingen cirka en vecka före insamlingsstarten i oktober så att kärlen kan börja användas.

Tömning av de nya kärlen börjar från och med v.42. Det kommer att vara samma tömningsdag som tidigare.

Startkit och matavfallspåsar

Startkit och matavfallspåsar

I varje kärl kommer ett startkit att finnas för att ni ska kunna börja sortera ut matavfall.

Startkitet består av:

  • Påshållare (håller påsen ventilerad och minskar risk för att den går sönder)
  • Två buntar matavfallspåsar (9 liter)
  • Informationsbroschyr om matavfallsinsamlingen

Har ni som verksamhet behov av fler startkit eller om ni behöver påsar i storleken 22 eller 45 liter så kan ni beställa dessa via en e-tjänst. Det går även att beställa helpall med 9-liters påsar. E-tjänsten kommer att komma upp på denna sida i augusti. Leveransen av startkiten och påsarna kommer också att ske under hösten. Observera att det endast går att beställa hel pall med påsar.

Behövs en mindre mängd papperspåsar går det att hämta dessa på olika platser i kommunen. Påsar i storlek 9 liter finns att hämta på kommunens återvinningscentraler, medborgarkontor och vissa butiker. Påsar i storleken 22 och 45 liter finns att hämta på Rödsta återvinningscentral.

Påsar till matavfallet samt påshållare för 9-liters påsen tillhandahålls av Sollefteå kommun kostnadsfritt. Om ni använder påsar i storleken 22 eller 45 liter och behöver behållare till dessa så får ni som verksamhet stå för införskaffandet och kostnaden för dessa. Vill ni köpa egna säckar/påsar är det viktigt att dessa är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432.

Krantömmande behållare

Ett alternativ till kärlhämtning för matavfall är krantömmande behållare. Krantömmande behållare bekostas och ägs av fastighetsägaren. Mer information om krantömmande behållare finns att läsa här: Krantömmande behållare.

Avgift för matavfallsinsamling

Den nya taxan för avfall och slam i Sollefteå kommun antogs av kommunfullmäktige 26 februari 2024 och finns bland länkarna längst ner på sidan.

Den nya avfallstaxan för mat- och restavfall börjar att gälla från och med det datumet som utsortering av matavfall börjar gälla. Det vill säga den nya taxan börjar gälla den 14 oktober.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering i fel avfallsbehållare har kommunen rätt att ta ut en felsorteringsavgift efter två skriftliga påpekande till fastighetsägaren om felsortering. Det är fastighetsägaren som bekostar denna avgift.

Läs mer om vilka avgifter som gäller på sidan för avgifter och regler.