Lyssna på sidan Lyssna

En- och tvåbostadshus

För dig som bor i ett en- eller tvåbostadshus kommer uppstarten av matavfallsinsamlingen genomföras i två omgångar, där ungefär hälften av alla hushåll kommer att börja sortera ut matavfallet den 1 juni och resterande hushåll den 14 oktober.

Privathushåll i en- eller tvåbostadshus kommer att få ett nytt kärl som är tvådelat där matavfall och restavfall läggs i samma kärl men i två olika fack. Vi har valt detta system för att det ska fungera utifrån dagens förutsättningar men även vara så flexibelt att det fungerar vid en framtida utbyggnad av insamlingssystemet.

Ditt nya kärl

Det nya avfallskärlet kommer att vara av sorten tvåfackskärl och kommer att ersätta kärlen som idag är upp till 370 liter. Tvåfackskärlet har ett fack för restavfall och ett fack för matavfall.

Kärlstorlek

Det nya kärlet har en volym på 240 liter fördelat på 96 liter för matavfall och 144 liter för restavfall.
Ditt gamla sopkärl har en storlek på 190 liter om du inte ansökt om en annan storlek. Även du som idag har ett 80, 120 eller ett 370 liters kärl kommer att tilldelas ett tvåfackskärl på 240 liter. Har du behov av ett större kärl finns det möjlighet att få ytterliggare ett kärl. Läs mer längst ner på sidan.

Storleksjämförelse av kärl

190 liters kärl: bredd 58 cm, djup 71 cm, höjd 108 cm
Tvåfackskärl: bredd 58 cm, djup 73 cm, höjd 108 cm

Tork- och infrysningshylla

I facket för matavfall finns en utfällbar liten hylla som vi kallar för "tork- och infrysningshylla". Använd den med fördel både sommar och vinter genom att placera din stängda matavfallspåse där i något dygn. När du kommer ut nästa gång lägger du ner den gamla påsen i botten på kärlet och placerar den nya påsen på hyllan. Fördelen med denna hantering är att avfallet i påsen på vintern fryser ihop och motverkar en frusen klump i botten av kärlet. På sommaren har det fördelen av att avfallet luftas ordentligt.

Startkit

Med det nya tvåfackskärlet levererar vi också ett startkit för matavfall inuti kärlet. Startkittet innehåller en påshållare, påsar som kommer att räcka i ca ett år samt en broschyr med information om hur du sorterar matavfallet. När du har fått det nya kärlet plockar du ut startkittet och stänger kärlet igen fram tills dess att det ska börja användas. Varje kärl innehåller ett startkit, vilket betyder att du som delar kärl med andra får hämta ut ytterligare ett startkit på någon av våra återvinningscentraler eller hos medborgarservice i kommunhuset i Sollefteå.

Eletronikbox

Du som får ett tvåfackskärl ska också få en box för småelektronik levererat. På grund av försenad leverans kan det vara så att elektronikboxen levereras senare än kärlet. Mer information kommer om det då.

Batterier, glödlampor samt småelektronik och sladdar läggs i denna box som sedan hängs på sopkärlet när behov av tömning uppstår. Hämtningen av innehållet i boxen ingår i avgiften för tvåfackskärlet. Elektronikboxen hämtas inte på några fasta turer utan den töms vid behov. Du signalerar att tömning behövs genom att hänga ut boxen på ditt sopkärl. Var noga med att inte hänga ut boxen förrän minst halva fyllnadsgraden är uppnådd i minst ett av facken.

När börjar utsorteringen av matavfall?

Uppstart av separat utsortering av matavfall kommer att genomföras i två omgångar. Den 1 juni kommer ungefär hälften av alla privatpersoner i en- och tvåbostadshus inklusive fritidshus att få börja sortera ut sitt matavfall. Resten av privathushållen, tillsammans med flerbostadshus och verksamheter kommer att få börja sortera ut sitt matavfall den 14 oktober.

Anledningen till att utsorteringen av matavfall kommer att ske i två omgångar är för att förenkla administrationen och logistiken kring utställning av nya kärl.

Områden som kommer att börja med utsortering av matavfall den 1 juni

 • Junsele
 • Näsåker
 • Resele
 • Remsle
 • Undrom
 • Tjäll

Områden som kommer att börja med utsortering av matavfall den 14 oktober

 • Ramsele
 • Edsele
 • Helgum
 • Långsele
 • Sollefteå
 • Graninge

Kartan nedan visar mer i detalj vilka områden som kommer att börja med utsortering av matavfall den 1 juni. Resterande delar av kommunen kommer att börja sortera ut matavfall den 14 oktober.

En karta som visar ett område inringat med en lila linje och texten "matavfallsinsamling startar 1 juni"

När och hur går kärlbytet till?

Om du får ditt nya kärl innan 1 juni

De nya tvåfackskärlen kommer att börja ställas ut under april och pågå fram till och med 1 juni. Från och med den 1 juni kommer kärlen att börja tömmas för områdena specificerat ovan. Du kommer att behålla samma tömningsdag som tidigare.

Får du kärlet innan 1 juni så tar du ut startkitet ur kärlet och drar undan kärlet tills det blir dags att byta kärlen. Det gamla kärlet ska tömmas en sista gång innan den 1 juni. Efter den sista tömningen drar du undan det gamla kärlet och ställer fram det nya tvåfackskärlet.

För dig som har fått kärlet innan den 1 juni kommer den sista tömningen av det gamla kärlet vara under vecka 21 eller 22.

Exempel:

Har du tömningsdag på onsdag udda vecka kommer du ha sista tömningen av det gamla kärlet den 22 maj. Har du tömningsdag på fredag jämn vecka kommer du ha sista tömningen av det gamla kärlet den 31 maj.

Om du får ditt nya kärl efter 1 juni

De nya tvåfackskärlen kommer att börja ställas ut för resterande del av en- och tvåbostadshusen under augusti och pågå fram till och med 14 oktober. Från och med den 14 oktober kommer kärlen att börja tömmas för områdena specificerat ovan. Du kommer att behålla samma tömningsdag som tidigare.

Får du kärlet efter 1 juni så tar du ut startkitet ur kärlet och drar undan kärlet tills det blir dags att byta kärlen. Det gamla kärlet ska tömmas en sista gång innan den 14 oktober. Efter den sista tömningen drar du undan det gamla kärlet och ställer fram det nya tvåfackskärlet.

För dig som har fått kärlet efter den 1 juni kommer den sista tömningen av det gamla kärlet vara under vecka 40 eller 41.

Exempel:

Har du tömningsdag på onsdag jämn vecka kommer du ha sista tömningen av det gamla kärlet den 2 oktober. Har du tömningsdag på fredag udda vecka kommer du ha sista tömningen av det gamla kärlet den 11 oktober.

Viktigt!

 • Oavsett när du får ditt nya kärl så ska ditt gamla kärl bli tömt en sista gång innan du börjar använda det nya
 • Det ska aldrig vara sopor i både det gamla och det nya kärlet samtidigt
 • Endast ett kärl ska stå på hämtplatsen på tömningsdagen

Ditt Gamla kärl

Vi kommer låta dig som kund behålla ditt gamla kärl för att använda det till något annat än sopor. Vad är din bästa idé? Kanske blir den ett pelletsförråd, ett ställ till skidor eller kanske blir den en lövkompost?

Idéerna har du säkert själv och vi hoppas att användningsområdena blir många! Att vi slipper samla in, demontera, frakta och smälta ner de gamla kärlen innebär en tjänst för miljön.

Det gamla kärlet tas ur bruk när du börjat använda det nya kärlet. Det är av största vikt att det gamla kärlet aldrig används till sopor igen när det nya väl börjat användas. Det gamla kärlet kommer inte att tömmas av sopbilen.

Vill du inte ha kvar ditt kärl kan du lämna in det till någon av våra återvinningscentraler eller anmäla hämtning av kärlet under grovsopsinsamlingen som utförs hösten 2024 eller våren 2025.

Att sortera matavfallet

Vad är matavfall?

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Rester, både tillagade och råa, av: kött, ost, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, frukt (ta bort den lilla klisterlappen från skal), bröd, kakor, fisk och skaldjur, äggskal, te (även påsar), kaffe (även filter). Vissna snittblommor och lite hushållspapper går också bra att lägga i matavfallet.

Så här gör du

Sätt en matavfallspåse i påshållaren, placera den på lämplig plats i köket och du är igång. Ställ alltid påsen i hållaren så att den ventileras och platta ut påsen ordentligt över påshållarens botten. Om påsen ställs i en hink eller på golvet blir den blöt och går sönder.

Fyll påsen till den streckade linjen, inte högre. Stäng påsen ordentligt genom att rulla ihop överdelen så att matavfallet inte trillar ur. Ställ matavfallspåsen på frys- och torkhyllan i ditt avfallskärl. När du kommer med nästa matavfallspåse, stoppar du ner den förra påsen i kärlet.

För att undvika dålig lukt är det bra att byta påse ungefär var tredje dag, även om påsen inte är full.
Det är viktigt att bara använda den bruna matavfallspåsen som du får från oss. Den har speciella egenskaper för rötning, vilket inte andra papperspåsar har. Den tål också vätska mycket bättre.
När dina matavfallspåsar tar slut hittar du nya på återvinningscentralerna och medborgarkontor. De finns också på flera av våra matbutiker runt om i Sollefteå kommun.

Det är viktigt att inte få med restavfall i matavfallet – då förstörs rötningsprocessen. Med rätt avfallspåse på rätt plats fungerar allt som det ska!

Avgift för matavfallsinsamling

Den nya taxan för avfall och slam i Sollefteå kommun antogs av kommunfullmäktige 26 februari 2024 och finns bland länkarna längst ner på sidan.

Den nya avfallstaxan för mat- och restavfall börjar att gälla från och med det datumet som utsortering av matavfall börjar gälla. Det vill säga, om du börjar utsortering av matavfall den 1 juni så börjar den nya taxan att gälla för dig den 1 juni. Börjar du med utsortering den 14 oktober börjar den nya taxan gälla för dig den 14 oktober. Fram till dess betalar du enligt den beslutade taxan i verksamhetsplanen för 2024-2026, vilket är en höjning av tidigare taxa med 15 %.

Läs mer om vilka avgifter som gäller på sidan för avgifter och regler.

Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har kommunen rätt att ta ut en
felsorteringsavgift efter två skriftliga påpekande om felsortering. Otillåtet avfall kan vara brännbart avfall i matavfallskärlet eller farligt avfall, elavfall, grovavfall i kärlet för brännbart. Storleken på felsorteringsavgiften hittar du i renhållningstaxan längst ned på sidan.

Det här säger lagen om sophämtning

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt kommunala avfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Lagen finns för att skydda oss och miljön från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift.

Det är bara kommunen och av kommunen anlitad entreprenör som har tillstånd att transportera avfall. Du får inte heller själv köra ditt hushållsavfall från ditt fritidshus till, exempelvis ditt sopkärl vid den permanenta bostaden, eller till en återvinningscentral. Till återvinningscentral får endast grovsopor transporteras.

Läs mer om vad som gäller för sophantering i Sollefteå kommun i kommunens föreskrifter för avfallshantering som finns bland länkarna längst ned på sidan.

För dig som har kompost

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har anmält det till kommunen kan fortsätta med detta precis som vanligt. Eftersom kompostering är en biologisk behandling så faller detta inom ramen för vad som är en godkänd hantering efter regeringsbeslutet.

Alla en- och tvåfamiljshus kommer att få ett tvådelat kärl och det gäller även dig som hemkomposterar ditt matavfall. De gånger facket för matavfall är tomt så betalar du ingen viktavgift för detta. Om du har hämtning varannan vecka kan du använda facket för matavfall vid behov.

Ansökan för att få din kompost beviljad finner du på sidan om kompost och bokashi.

Observera att även om du som fastighetsägare väljer att kompostera ditt matavfall på egen fastighet, så kommer du ändå få betala grundavgift samt hämtningsavgift.

För dig som behöver större kärl eller har ett delat kärl

Delat sopkärl

Innehavare eller nyttjanderättshavare till två närliggande fastigheter kan efter ansökan till kommunen dela sopkärl, se blankett längst ner. Vid utnyttjande av delat kärl för flera fastigheter ligger avgiftsskyldigheten gentemot kommunen för taxans rörliga del på den fastighetsägare där kärlet är registrerat. Fastighetsinnehavare som utnyttjar delat kärl betalar full grundavgift och 50% av hämtningsavgift och faktureras separat. Hushåll kan dela på ett 240 L kärl.

Prisexempel för delat 240-liters kärl:

Grundavgift (1161 kr) + hämtningsavgift (0,5*991 kr) = 1656,5 kr per år.

Viktavgift tillkommer och faktureras fastighetsägaren där kärlet är registrerat.

Större kärl

Finns behovet av ett större kärl för mat- och restavfall finns det möjlighet att få ytterligare ett tvådelat 240-liters kärl eller ett 190- eller 370 liters restavfallskärl. Kontakta kommunen för att anmäla detta. Har du idag ett extra kärl eller ett större kärl på 370 liter och vill fortsatt ha ett ytterligare kärl, kontakta kommunen för att anmäla detta.