Lyssna på sidan Lyssna

Tandvård

En god munhälsa är viktigt för att du ska må bra. Barn och ungdomar i Västernorrland har fri tandvård till och med det år de fyller 19 år.

För att få tillgång till tandvård vänder du dig till landstingets folktandvård eller privat tandläkare.

Om du bor i något av kommunens särskilda boenden och har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har du rätt att till uppsökande bedömning av din munhälsa, utan kostnad. Det är ansvarig sjuksköterska, i det särskilda boendet, som ansvarar för att de som är berörda får munhälsobedömningen.

Bor du hemma, i ordinärt boende, och har ett varaktigt och omfattande behov av vård och omsorgsinsatser är det distriktssköterska, inom primärvården, som skriver intyg så att du kan få en munhälsobedömning utan kostnad.