Lyssna på sidan Lyssna

Hälso och sjukvård i särskilda boenden

I särskilda boenden ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Det finns också tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Det är primärvården som ansvarar för läkarinsatserna i särskilt boende