Lyssna på sidan Lyssna

Patientförsäkring

Om du drabbas av en vårdskada inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Man har dock inte rätt till ersättning om behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation.

För information och frågor kan du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).