Lyssna på sidan Lyssna

Rehabilitering

I hemsjukvården och vid kommunens särskilda boenden ansvarar kommunens rehabteam för rehabiliteringen. I Rehabteamet på Sollefteå kommun arbetar både arbetsterapeuter och fysioterapeuter individuellt samt vid behov i team med varandra.

Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut utför en individuell bedömning av vilket behov av insatser som föreligger. Åtgärderna kan vara ex. behandling av din funktions- och aktivitetsförmåga genom träning i hemmet och förskrivning av nödvändiga hjälpmedel.

Bor du i eget boende utan hemsjukvård?

Om du bor i eget boende och inte är inskriven i hemsjukvården så är det primärvården som ansvarar för rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel.

Du vänder dig därför i första hand till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård eller andra insatser i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård.