Lyssna på sidan Lyssna

Hemsjukvård

Från och med 2014-02-03 tog kommunerna i Västernorrlands län över ansvaret för hemsjukvården från landstinget (Nu Region Västernorrland). Det innebär att det går att få hjälp i hemmet när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälso/vårdcentralen. Precis som tidigare kontaktar men sin hälso-/vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Hemsjukvårdens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har nu kommunen som arbetsgivare istället för regionen. Kanske möter du något nytt ansikte, men till stora delar är det samma personer nu som tidigare.

Kommunens ansvar gäller

  • alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • förskrivning av vissa hjälpmedel

I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ansvarar för:

  • hälso- och sjukvård i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • planerade och mer tillfälliga hembesök
  • intyg om bostadsanpassning
  • utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet

Regionen ansvarar för

läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser i hemmet.

Beslut om överföring av hemsjukvård har fattats i december 2012. I länkarna till höger finns nyhetsbrev där du kan läsa om arbetet med övertagandet.

Avgift för hemsjukvård

2019-11-25 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för all hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS). Avgiften för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad eller delegerad personal för åldersgruppen 20-84 år upp till maxtaxa. Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser. Avgiften uttas med början från 2020-03-01.

Vad är hemsjukvård?

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan ​omvårdnad. Det kan också handla om bedömning och behandling av din funktions- och aktivitetsförmåga.

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och också av hemtjänstens omvårdnadspersonal.

Vem kan få hemsjukvård?

Det kan varje kommunmedborgare få oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag.

Hur får jag hemsjukvård?

Du vänder dig i första hand till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa.

Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset, som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård.

När en sådan anmälan kommit in kommer distriktssköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut att kontakta dig för att planera insatserna utifrån det beslut du fått. Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du alltså kontakta din läkare.