Lyssna på sidan Lyssna

Ansvarsfördelning - Kommun och Regioner

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälsocentral eller annan regiondriven öppenvård.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

I verksamheten tjänstgör:

  • sjuksköterskor med olika specialiteter
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter
  • undersköterskor

Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.